Arjan Mouthaan, Woonconsulent Oost West Wonen overhandigt de sleutel aan Jacqueline Lavooy en Manda de Vos van de Dorpsraad Achthuizen. (Foto: Wim van Vossen)
Arjan Mouthaan, Woonconsulent Oost West Wonen overhandigt de sleutel aan Jacqueline Lavooy en Manda de Vos van de Dorpsraad Achthuizen. (Foto: Wim van Vossen)

Dorpsraad ontvangt sleutel voor huiskamer Achthuizen

Algemeen 407 keer gelezen

MIDDELHARNIS - Deze maand overhandigde Oost West Wonen de sleutel van het pand aan de Pastoor van Luenenstraat 20 in Achthuizen aan de Dorpsraad. Samen met Oost West Wonen, de gemeente en projectorganisatie Dorp van Morgen heeft de Dorpsraad van Achthuizen het plan gemaakt om hier een huiskamer te realiseren. 

De huiskamer is een kleinschalige en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud waar bewoners samen kunnen komen, deel kunnen nemen aan activiteiten en hulpvragen kunnen stellen. Oost West Wonen heeft het pand de afgelopen weken opgeknapt. De Dorpsraad gaat de komende tijd met vrijwilligers aan de slag om de huiskamer verder in te richten. 21 juni zal de officiële opening van de huiskamer plaatsvinden, waarvoor dorpsbewoners worden uitgenodigd.

Centrale plek in het dorp
Voor de nieuwe huiskamer liggen er plannen klaar voor diverse activiteiten voor jong en oud, zoals koffiemomenten en creatieve middagen. In samenwerking met onder andere maatschappelijk werk, de wijkagent en Oost West Wonen ook inloopuren voor bewoners die hulp nodig hebben.

De huiskamer krijgt daarnaast een centrale rol in Achthuizen om bewoners te helpen en stimuleren langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ook kunnen bewoners die willen helpen zich hier melden als vrijwilliger en hulp bieden bij het doen van boodschappen of kleine klusjes in huis.

“Als we het over leefbaarheidsacties hebben is dit toch wel het ultieme voorbeeld. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij en hopen dat de huiskamer een plek gaat zijn die vóór en door de inwoners wordt ingevuld,” vertelt Arjan Mouthaan, Woonconsulent bij Oost West Wonen.

Belangrijke mijlpaal voor het Dorp van Morgen
“Er was doorzettingsvermogen voor nodig om dit project van de grond te krijgen en we zijn Oost West Wonen zeer dankbaar voor hun steun en investering in het opknappen van deze ruimtes. Op deze manier is het mogelijk gemaakt dat wij in Achthuizen dit prachtige project gestart zijn, vertelt Jacqueline Lavooy, namens de Dorpsraad van Achthuizen.

Lisa van Gelder uit de projectgroep Dorp van Morgen, vult aan: “De oplevering van de huiskamer is een belangrijke mijlpaal voor het Dorp van Morgen. De huiskamer zal een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van inwoners uit Achthuizen. Vanuit de huiskamer kunnen betrokken dorpsbewoners en professionals met elkaar samenwerken door het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor inwoners uit het dorp.”

Het Dorp van Morgen is ontstaan uit een van de werkgroepen van het programma toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee, waar in totaal meer dan 20 organisaties uit de regio een bijdrage aan leveren.

Beeldmateriaal


Over Oost West Wonen
Oost West Wonen is dé woningcorporatie op Goeree-Overflakkee en verhuurt circa 6.500 woningen, verspreid over alle woonkernen van de gemeente. Primair is de corporatie er voor mensen die om welke reden dan ook niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.oostwestwonen.nl.

Met vriendelijke groet,

Natascha van Noord
Adviseur Communicatie

Telefoon
0187 - 22 11 00

Postadres
Postbus 9, 3240 AA Middelharnis

Direct

Bezoekadres

Langeweg 10, Middelharnis

 06 – 59 85 54 32

Aanwezig
maandag, dinsdag en donderdag

www.oostwestwonen.nl

DISCLAIMER:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid waaraan deze is gericht en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van toepassing is, bevatten. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan door andere personen of eenheden dan de beoogde ontvanger is verboden. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s).

Uit de krant