Afbeelding

Waterschapspartij en BBB grootste partijen in Hollandse Delta

Algemeen 404 keer gelezen

REGIO - De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor waterschap Hollandse Delta is bekend. In het gebied van Hollandse Delta konden 707.367 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 15 partijen met 257 kandidaten.

Donderdag aan het eind van de van de middag zijn de voorlopige uitslagen gepresenteerd aan de deelnemende partijen. Omdat nog niet alle uitslagen bekend waren, is de voorlopige uitkomst gebaseerd op een 90%-versie. Het opkomstpercentage op basis van deze versie is 40,8 procent.

De voorlopige zetelverdeling is als volgt: Waterschapspartij Hollandse Delta 5, VVD 3, PvdA 2, 50PLUS 1, CDA 1, Hollandse Delta Natuurlijk 1, Water Natuurlijk 2, SGP 2, ChristenUnie 1, AWP 0, BBB 4, Partij voor de Dieren 2, JA21 1, GOUD 0, Belang van Nederland (BVNL) 1.

Puur op basis van de kieslijsten en de voorlopige zetelverdeling komen er vier inwoners van Goeree-Overflakkee in de verenigde vergadering van Hollandse Delta. Dat zijn Hans Kalle en Arie Wesdorp namens Waterschapspartij Hollandse Delta, Frank van Oorschot namens de VVD en Harry Scheermeijer namens de ChristenUnie. De mogelijkheid bestaat wel dat de zetelverdeling nog wijzigt, of dat andere kandidaten met voorkeursstemmen voorrang krijgen.

De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij wordt op donderdag 23 maart bekend gemaakt na de vaststelling door het centraal stembureau. Dan zijn ook de namen van de nieuw gekozen bestuursleden bekend.

De voorlopige uitslag geldt voor 26 van de 30 zetels van het algemeen bestuur. De andere 4 zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels zijn voor vertegenwoordiging van landbouw en natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is. Zij hebben daarom elk twee vaste zetels in het waterschapsbestuur.

Uit de krant