Schoolkinderen op de archeologische vindplaats (foto De Motte).
Schoolkinderen op de archeologische vindplaats (foto De Motte).

Resten oude boerderij gevonden nabij vindplaats van muntschat

Algemeen 3.428 keer gelezen

DIRKSLAND – Ter hoogte van de vindplaats van de muntschat – niet ver van de N215, die nu onder reconstructie is – zijn meer restanten van het verleden gevonden. Archeologisch bureau Anteagroup groef vorige week muurwerk op uit de zestiende of zeventiende eeuw.

Tekst: Kees van Rixoort

Arco Hoekman, die de muntschat aan de oppervlakte bracht, ontdekte eind oktober al muurwerk in de nieuwe watering langs de provinciale weg. "Direct werd er een link gelegd met de schat, die vermoedelijk bij een gebouw c.q. boerderij hoort", zegt Rias Olivier, lid van De Motte en deskundige op het gebied van de eilandelijke archeologie.

Kaart uit 1602

"Op de kaart van 1602 staat een hofstede afgebeeld. Tot aan de opgraving hebben leden van de archeologische werkgroep van De Motte verkenningen aan de oppervlakte gedaan. Zij verzamelden bakstenen en scherfmateriaal. Het onderzoek op 10 en 11 december leverde het fundament van een rode bakstenen muur op, die stellig tot een boerderij behoort."

Het ging om een dubbele muur met grote rode stenen aan de buitenkant en kleinere gele stenen aan de binnenkant. De muur was door drainage duidelijk beschadigd. Daarnaast zijn nog meer stenen gevonden, die mogelijk een tweede muur vormden. De omtrek van een gebouw was echter niet vast te stellen. Behalve muurresten vonden de archeologen ook aardewerk en organisch afval, waaronder ribben en een schouderblad van runderen en paardenbotten. Ook trof men enkele houten palen aan op de vindplaats.

Opgraving

Helaas stond de provincie het niet toe om verder onderzoek te doen buiten de watergang. Bij de opgraving door Anteagroup verleenden leden van De Motte assistentie. Woensdagochtend bezocht een schoolklasje vanuit Dirksland de opgraving. Dit op initiatief van Arco Hoekman. De archeoloog trok ruim tijd uit om de ongeveer twintig kinderen bij te praten. Natuurlijk hadden de kinderen ook vragen voor de archeoloog.

Uit de krant