Kaartje waarop de gaten in de dijken zijn ingetekend die op 1 februari 1953 werden geslagen door het water.
Kaartje waarop de gaten in de dijken zijn ingetekend die op 1 februari 1953 werden geslagen door het water.

Waar ging het mis in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953?

Watersnoodramp 1.999 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een belangrijke vraag die blijft leven is natuurlijk waar het nu precies misging op Goeree-Overflakkee tijdens de Ramp. Om dat zo goed mogelijk in beeld te brengen, heeft de redactie van Eilanden-Nieuws twee kaartjes in de special ‘70 jaar na de Ramp’ afgedrukt, ze zijn ook op deze pagina te bekijken.

De eerste gaten in de waterkering op Goeree-Overflakkee werden geslagen bij Oude-Tonge, een van de zwaarst getroffen dorpen tijdens de Watersnoodramp. Opvallend genoeg zijn geen zogenaamde ‘stroomgaten’ (bij benadering op het groene kaartje aangegeven) gesitueerd bij het dorp. Dat zegt evenwel niet zo heel veel, aangezien stroomgaten niet per se het meeste water binnenlieten tijdens de Rampnacht. Stroomgaten zijn de locaties waar de gaten in de dijk dusdanig diep waren uitgesleten, dat het water er dag en nacht in- en uitstroomde. Ze zijn inmiddels voorzien van een herdenkingspaaltje en terug te vinden op de aangegeven locaties. 

Een reëler beeld waar gaten in de dijk ontstonden, is te zien op het oude kaartje, dat vrij kort na de Ramp is ingetekend. De kruisjes in de lijnen zijn de locaties waar de gaten werden geslagen in de dijken. En ja, dat waren er heel erg veel...

Kaartje waar bij benadering de vijftien stroomgaten gesitueerd waren.

Uit de krant