Afbeelding

Provincie bereidt onteigening voor; vooral Flakkeese boeren zijn de klos

Politiek 4.365 keer gelezen

ZUID-HOLLAND - In tegenstelling tot wat er vorig jaar in het coalitieakkoord is afgesproken, bereidt de provincie middels een wetsvoorstel dat woensdag 6 maart bij de Provinciale Staten voorligt toch onteigening van boeren voor.

Door Willem van de Ridder

In totaal gaat het om zeven gebieden in de provincie Zuid-Holland, waarvan er drie op Goeree-Overflakkee liggen. Het gaat om een aantal percelen bij Oostdijk, en twee percelen bij de Buitengronden Westplaat, bij Middelharnis en de Slikken van Flakkee.

Volledige schadeloosstelling

Na de aanname van het wetsvoorstel biedt de provincie meer geld voor de grond. Nu koopt de overheid grond aan tegen de marktwaarde. Omdat de eigenaren in werkelijkheid veel meer schade leiden dan de grond waard is, stellen de Gedeputeerde Staten voor om volledige schadeloosstelling te bieden. Dat betekent dat naast de waarde van de grond met eventuele gebouwen ook bijkomende financiële kosten die geleden zijn vergoed worden. Denk bijvoorbeeld aan geld wat uit inkomen misgelopen wordt en juridische kosten. De provincie hoopt dat het voorstel voor meer kans op overeenstemming zal zorgen.

Deur naar onteigening open

Dat klinkt nobel. Maar hiervoor moet de provincie volgens de Europese regels deze gebieden wel eerst als cruciaal voor de natuur bestempelen en ook bereid zijn tot onteigening over te gaan. Met het voorstel wordt dus de deur naar onteigening opengezet. Als de grondeigenaars de schadeloosstelling niet accepteren streeft de provincie ernaar om in 2026 tot onteigening over te gaan.

De provincie streeft ernaar om zoveel mogelijk afspraken met de grondeigenaren te maken, zo valt in het begeleidend document te lezen. “Als dit niet mogelijk is, verwerven we als provincie de gronden en richten deze in.” 

Gemeenten hebben geen keus

Duidelijk is dat de gemeente hierin geen keuze heeft. “Het primaat en de bevoegdheid om de bestemming te regelen ligt bij de gemeenten. De inzet van de provincie is om dit samen met de gemeenten te doen en hen te bewegen hier prioriteit aan te geven, zodat een provinciaal projectbesluit niet nodig is.”

Vooral Goeree-Overflakkee de klos

Op Goeree-Overflakkee is slechts twee procent van het betreffende land voor natuurontwikkeling beschikbaar gesteld. In de rest van de provincie ligt dat met 47 procent op de helft. Opvallend is verder dat Goeree-Overflakkee voor een derde van de totale oppervlakte grond die natuur moet worden opdraait. Terwijl het landoppervlak van het eiland maar tien procent van het totale landoppervlak van de provincie uitmaakt. 

De Gedeputeerde Staten bestaan uit een coalitie van de VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en de BBB.

In de krant van vrijdag kunt u hier meer over lezen.

Het perceel Buitengronden Westplaat. (Beeld: Provincie Zuid-Holland)
Het gebied Binnenduinrand Goeree. (Beeld: Provincie Zuid-Holland)
Het perceel bij de Slikken van Flakkee. (Beeld: Provincie Zuid-Holland)
Totaaloverzicht van de betreffende gebieden. (Beeld: Provincie Zuid-Holland)

Uit de krant