De kraan staat al klaar op het ponton (Foto: Mirjam Terhoeve).
De kraan staat al klaar op het ponton (Foto: Mirjam Terhoeve).

Baggerwerkzaamheden in havens van Oude-Tonge en Ooltgensplaat

Algemeen 1.192 keer gelezen

OUDE-TONGE/OOLTGENSPLAAT - Een dezer dagen wordt gestart met baggerwerkzaamheden in de havens en havenkanalen van Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Dat is hard nodig, want de havens en de toegangskanalen werden steeds moeilijker bevaarbaar vanwege te weinig diepgang. In totaal zal ongeveer 34.000 m3 baggerspecie worden afgevoerd. De lokale watersportverenigingen zijn blij, dat de werkzaamheden voor het begin van het nieuwe vaarseizoen afgerond zullen zijn. Ze hopen komende zomer weer vele passanten te mogen ontvangen.

Door Mirjam Terhoeve

Het werk wordt, in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee, uitgevoerd door Strukton Civiel West in samenwerking met Van der Lee uit Bruchem. Ze leggen graag uit wat ze gaan doen. “Tussen oktober en december vorig jaar zijn er metingen en dieptepeilingen verricht en is er een werktekening gemaakt. Nu de vergunning Wet Natuurbescherming is verleend, kan er worden gestart. De werkzaamheden gebeuren allemaal vanaf het water. Met pontons en een duwboot kan een graafmachine over het water het havenkanaal bereiken. De graafmachine kan via de boordcomputer in een digitale tekening zien wat de huidige diepte is en wat het moet worden. Zo kan heel precies het juiste profiel worden teruggebracht in het havenkanaal en de spuikolk. Er wordt gebaggerd tot de vaste bodem. Vooraf is niet exact aan te geven hoe diep dat is, omdat de bodem erg grillig is en de dieptes overal verschillend zijn. Doel is om de gewenste diepte voor de pleziervaart te realiseren. Deze bedraagt in de havenmonding 2,10 meter of meer, zoals ook op waterkaarten staat aangegeven. Afgelopen zomer bleek dat in Oude-Tonge de diepte ter hoogte van rode boei OT11 slechts 1,50 meter was. Dit leverde problemen op bij het in- en uitvaren van de haven. De werkzaamheden starten buitengaats om vervolgens via de kanalen de havenkommen in te gaan.”

Overlast beperken

De baggerspecie wordt in beunbakken geladen en met behulp van duwboten verscheept, vervolgen de uitvoerende partijen in hun uitleg. “Het meeste materiaal gaat naar het Volkerak en een klein gedeelte wordt afgevoerd naar het Hollands Diep. In totaal gaat het om ongeveer 34.000 m3 baggerspecie. Er wordt voor gezorgd dat er tijdens de werkzaamheden genoeg ruimte blijft om de pontons te passeren. Ook worden de omwonenden van de havens op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. We starten in Oude-Tonge en daarna is Ooltgensplaat aan de beurt. De planning is dat de werkzaamheden eind maart klaar zijn, maar dat is onder meer afhankelijk van het weer. Het kan zijn dat er bij veel vorst gekozen wordt om bijvoorbeeld de werkzaamheden tegelijkertijd uit te gaan voeren.”

Minder passanten

Zoals vermeld zijn de watersportverenigingen erg verheugd met de werkzaamheden. “Onze vereniging is erg afhankelijk van passanten en leden”, vertelt Rob Troost van de WSV Oude-Tonge. “Zij zorgen voor inkomsten, die we kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het onderhoud van de haven, de ligplaatsen en de vaste lasten van ons clubhuis. De afgelopen jaren nam het aantal leden en passanten door de verzanding van de haven toch wat af. Doordat het havenkanaal van zo’n 2,5 kilometer lengte te ondiep werd, deden zo’n 30 procent minder boten onze haven aan. Ook onze eigen leden hadden moeite met in- en uitvaren. Dus ja, we zijn enorm blij dat de gemeente de opdracht heeft gegeven voor het baggerwerk. Als het goed is worden het kanaal, de havenkom en de plekken tussen de steigers weer teruggebracht naar een diepte van 2.10 meter zodat iedereen weer met een gerust hart Oude-Tonge in kan varen. En dat is niet alleen goed voor onze vereniging, maar ook voor de lokale ondernemers en eigenlijk het hele dorp.”

Normale diepgang

Ook bij de watersportvereniging in Ooltgensplaat is men blij dat de haven en de spuikommen weer uitgediept worden. Secretaris Adri van Ree: “Fijn dat straks alle boten met een normale diepgang weer prima kunnen aanmeren in onze haven. Door de dikke modderlaag was het afgelopen jaar lastig draaien in de havenkom en had men ook wat moeite met het binnenvaren. Voordat het baggerwerk hier begint, moeten we nog wel wat voorbereidingen treffen op organisatorisch gebied. We zijn daarom blij dat Ooltgensplaat wat later aan de beurt is, want dan is het voor ons wat makkelijker om de boten tijdelijk te verplaatsen. Uiteraard doen we dat in samenspraak met de baggeraar. We hopen dat door het baggerwerk weer meer boten naar Ooltgensplaat zullen komen. Al hebben we niet eens een heel slecht jaar achter de rug. We ontvangen hier gemiddeld ruim 500 passanten per seizoen en afgelopen jaar waren het er 460. We hebben 75 ligplaatsen, maar er is altijd wel een plekje vrij in onze mooie haven, die wij als vereniging huren van de gemeente. De mensen komen graag hier naar toe om te wandelen en te fietsen en natuurlijk voor een bezoekje aan het Fort. Wij zien het nieuwe vaarseizoen daarom weer met vertrouwen tegemoet.”

De werkzaamheden zijn te volgen via het speciale twitteraccount: www.twitter.com/BaggerenGO.

De haven van Oude-Tonge liep flink wat bezoekers mis door het ondiepe water (Foto: Mirjam Terhoeve).

Uit de krant