Logo eilandennieuws.nl
Koppeling van de slang vanuit de waterplek in de polder (Foto Jaap Ruizeveld).
Koppeling van de slang vanuit de waterplek in de polder (Foto Jaap Ruizeveld).

Blusgroepen in Veiligheidsregio oefenen bestrijding grote duinbrand in Ouddorp

OUDDORP – Blusgroepen van ons eiland en van Voorne-Putten oefenden in samenwerking met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Westvoorne zaterdagmorgen in de bestrijding van een grote duinbrand aan de Groenedijk, aan beide zijden van de Ouddorpse vuurtoren aan het Westhoofd. Nauwlettend gevolgd door directeur Brandweer Michiel van Kruijsbergen en duinbrandspecialist Jan Tuns werd aangetoond dat er zeer professioneel moet worden ingezet om bij brand deze kwetsbare gebieden te kunnen beschermen.

Door Jaap Ruizeveld

Als verzamellocatie was het terrein rond de vuurtoren Ouddorp gekozen. Voorafgaand aan de oefening was er hierover geen publiciteit gegeven. Zonder publiek kon dus vrij geoefend worden. Voor een aantal strandbezoekers en recreanten die van de fietspaden gebruik maakten was er nauwelijks hinder. De meesten vonden het overigens wel interessant om eventjes het spektakel te volgen. Passend in de gekozen communicatielijn arriveerden de brandweerwagens dan ook zonder zwaailicht en sirene.

Brand in een duingebied is in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een realistisch scenario. Regelmatig moet de brandweer hier uitrukken voor dit soort risicovolle branden. Droge beplanting, dichte begroeiing en de afwezigheid van waterputten maken duinbrandbestrijding een specialisme waarvoor regelmatig geoefend moet worden. Duinbrandspecialist Jan Tuns geeft aan: “Een groot risico binnen onze Veiligheidsregio is een onbeheersbare duinbrand. Deze kunnen zich voordoen in de hele kuststrook. Denk hierbij aan het duingebied van Hoek van Holland, van Voorne Putten en van Ouddorp en de Kop van Goeree op Goeree Overflakkee. Buiten deze duingebieden hebben we nog tal van andere kwetsbare gebieden zoals de Slikken van Flakkee.”

Samenwerking

Hij vervolgt: “Door met elkaar te trainen en kennis en vaardigheden uit te wisselen in realistisch uitgeschreven oefeningen krijgen de deelnemers de kans om naast hun eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te trainen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio en daarbuiten.” Bij het oefenen worden details opgemerkt die voor aanpassing of verbetering - als aandachtspunten - aan de groepen kunnen worden meegegeven. Zaterdag bleek bijvoorbeeld dat er toch enige onduidelijkheid was rond de alarmering van de deelnemende blusgroepen en dat zou in opkomsttijd van eenheden gevolgen kunnen hebben.

Watergordijn

Geoefend werd op bestrijding van duinbrandhaarden aan beide zijden van het fiets-wandelpad naar het Noordzeestrand. Om het overspringen van vlammen te voorkomen werd op het pad een speciale slang gelegd waardoor, na aansluiting op een anderhalve kilometerlange toevoerslang met opgepompt water uit de polder, onder hoge druk een watergordijn werd opgetrokken. Manschappen van de eenheden rukten ondertussen ook uit met hun eigen brandweerwagen en bestreden de voor deze oefening in veilig onbegroeid duingebied geplaatste brandende strobalen. Dat alles komisch gadegeslagen door een kudde grote grazers. De oefening toonde saamhorigheid met een duidelijke “ons kent ons”-inzet. Voor de nog niet lang in functie zijnde directeur Brandweer Van Kruijsbergen was het - na zijn bezoeken aan verschillende lokale brandweerkazernes de eerste grote (regio)oefening die hij bijwoonde.

"Goed voorbereiden op branden"

Gezien de nieuwe maatregelen die het kabinet vrijdagavond afkondigde, besloot burgemeester Grootenboer de brandweeroefening niet bij te wonen om de grote groep te vermijden. Een van de afgekondigde maatregelen is immers je niet op te houden in gezelschappen met meer dan 50 personen. Dit om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De burgemeester had overigens graag een kijkje genomen bij de oefening. Zij zal uiteraard de oefening met de brandweer evalueren. Vanuit haar beleidsportefeuille stelt de burgemeester: "Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland met veel natuur, duinen en stranden. Hier zijn we zuinig op. Op ons eiland komen natuurbranden vaker voor. Ook dit jaar hadden we al een aantal branden. De oorzaak van de brand is vaak door toedoen van menselijk handelen. We vinden het erg belangrijk dat hier aandacht voor is, dat mensen weten wat de gevaren zijn en hoe ze branden kunnen voorkomen. Het is belangrijk om een brand te voorkomen maar ook het voorbereiden op een brand is van groot belang. Daarom oefenen de brandweerlieden met elkaar. Het samen oefenen is zeer belangrijk. Op deze manier leren de brandweerlieden het gebied goed kennen, elkaar en ook de manier om een duinbrand goed aan te pakken.”

Meer berichten