Logo eilandennieuws.nl
Een impressie van Brouwerseiland.
Een impressie van Brouwerseiland.

'Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk'

REGIO - Zes natuurorganisaties hebben op 14 september een zienswijze bij gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.

De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. "Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal beschermde Natura 2000-gebieden", aldus de betrokken natuurorganisaties Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, Duinbehoud, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee. "Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 augustus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een dergelijke vergunning te weigeren. De reden hiervoor is eveneens een te hoge stikstofuitstoot tijdens de vier jaar durende bouw, en het naderhand in bedrijf zijn van dit zeer omvangrijke vakantiepark."

In hun zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat er door de realisatie van Brouwerseiland zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag. Dit bleek na bestudering van de duizenden pagina’s tellende rapporten die adviesbureaus de afgelopen vijftien maanden in opdracht van Brouwerseiland BV geproduceerd hebben.

'Halve waarheden en droombeelden'

"Op het eerste gezicht lijken die rapporten, van gerenommeerde adviesbureau’s, kundig en indrukwekkend", aldus de natuurorganisaties. "Echter, bij nadere beschouwing blijken conclusies niet alleen op hele waarheden, maar ook op halve waarheden te berusten. Indien gebruik gemaakt wordt van de correcte gegevens, en de berekening op de juiste wijze uitgevoerd worden, voor bijvoorbeeld het zandtransport vanuit de Noordzee, het (vracht)autoverkeer van de bouwvakkers, en naderhand het autoverkeer van gebruikers van het park, zal de totale stikstof-uitstoot van dit project veel hoger uitkomen dan thans in de rapporten beweerd wordt."

Er wordt in de rapporten over Brouwerseiland volgens de zes partijen een toekomstbeeld geschetst van een droom-vakantiepark met ‘zero emission’. "Zo’n droomwereld zal mogelijk ooit een keer ten dele werkelijkheid worden. Maar vergunningen voor een dergelijk omvangrijk bouwproject kunnen alleen gebaseerd zijn op actuele zekerheden en reële feiten. Het is dan ook uitgesloten dat een natuurvergunning voor dit project verleend kan worden."

Meer berichten