Logo eilandennieuws.nl
Impressie van een van de eilandjes van Brouwerseiland.
Impressie van een van de eilandjes van Brouwerseiland. ( )

Nieuwe poging tot aanleg Brouwerseiland

SCHOUWEN-DUIVELAND – Zomer 2019 leek het afgelopen te zijn met het Brouwerseiland, een luxe park met ruim 300 vakantievilla’s op dertien kunstmatige eilandjes in de Grevelingen. De Raad van State vernietigde toen de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan en de natuurvergunning. Daarnaast zette de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een streep door het project. Maar nu is er nieuw leven in geblazen en ligt er een aangepast plan.

Door Erwin Guijt

De initiatiefnemer van Brouwerseiland, Brouwerseiland BV, heeft de afgelopen periode gewerkt aan de gebreken, geconstateerd door de Raad van State (RvS). De laatste verwees het plan vorig jaar zomer naar de prullenbak. Belangrijke overwegingen daarbij waren dat het project inhoudelijk veranderd was (zo werden de huizen hoger dan in eerste instantie gepland) en de gevolgen daarvan niet duidelijk waren. Ook waren de effecten op het natuur niet bekend. Zo was er geen rekening mee gehouden dat in de buurt vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden liggen.

Spectaculair project

De rechtszaak was aangespannen door verschillende zeil- en surfclubs en natuurorganisaties. Zij zijn bang dat het project de natuur en het windsurfgebied bij de Brouwersdam aantast. Er kwamen tientallen bezwaren binnen en werden verschillende acties georganiseerd. De uitspraak van de RvS, waartegen geen hoger beroep mogelijk was, werd dan ook gezien als nekslag voor het plan. Maar de Raad van State schreef in het persbericht al duidelijk: “De uitspraak hoeft geen definitief einde te betekenen voor het project Brouwerseiland. (…) Als de betrokken overheden door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig."

En dat is precies wat afgelopen tijd is gebeurd. Brouwerseiland BV hoopt nog steeds op realisatie van Brouwerseiland en zet hier ook op in. Zij schrijven op hun site dat het park van 55 hectare “van aanvullende waarde is voor de recreatieve hotspot die de Brouwersdam is" en voor een “belangrijke impuls voor de lokale economie" zorgt. Daarnaast is het volgens hen een uniek concept en een spectaculair waterbouwkundig project. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State schreven ze al: “Brouwerseiland BV zal zich beraden over de uitspraak en de gevolgen hiervan voor de toekomst van het project. Vooralsnog ziet zij geen aanleiding haar ambities voor het project te veranderen."

Drie weken

Toen bleef het lang stil rondom Brouwerseiland. Maar op 24 juli liet de gemeente Schouwen-Duiveland via een kort persbericht weten dat er een nieuw plan ligt. “In de afgelopen maanden heeft Brouwerseiland BV het bestemmingsplan voor het project Brouwerseiland aangepast. Tevens is een substantieel deel van de onderzoeken, die als bijlage bij de toelichting of de regels van het bestemmingsplan behoren, geactualiseerd en zo nodig aangepast.’’

Het college vindt dan ook dat de initiatiefnemer genoeg heeft gedaan om het plan opnieuw in te dienen en de aanleg van Brouwerseiland mogelijk te maken. Het aangepaste bestemmingsplan is nu verzonden naar de partijen die de vorige keer bezwaar hebben gemaakt. Die hebben nu drie weken de tijd om opnieuw (eventueel) bezwaar aan te tekenen. Ook de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, die de vorige keer het plan van tafel veegde, moet opnieuw stemmen over het plan. Dit gebeurt naar verwachting in oktober.

Meer berichten