Logo eilandennieuws.nl

Huttendorp verbranden mag weer

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een informatieve brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van vragen van de fractie Vitale Kernen (VKGO), meldt het college dat - onder strikte voorwaarden - weer stookvergunningen kunnen worden verleend.

Door Jaap Ruizeveld

In de praktijk betekent het dat vanaf 2021 bijvoorbeeld bij het afsluiten van (zomer) vakantiefestiviteiten het opstoken van een door de jeugd gebouwd huttendorp mogelijk is. Het organiseren van evenementen is, volgens de huidige IRVM-voorschriften en maatregelen rond het coronavirus, komende maanden echter nog niet toegestaan. Dit jaar mogen de huttendorpen daarom niet worden gebouwd.

VKGO had in december 2019 vragen ingediend bij het college. Dit na reacties van verontwaardigde burgers over het besluit om aanvragen voor een stookontheffing niet te honoreren. Beantwoording van de VKGO-vragen heeft lang op zich laten wachten, zo geeft het college van B en W aan, maar in die tussentijd is wel gezocht naar alternatieven. Nu is besloten onder voorwaarden toch stookontheffingen te verlenen. De voorwaarden zijn dat er alleen schoon en droog hout mag worden verbrand; het stoken dient bij voorkeur te gebeuren in een stookkuil of een stookcontainer; er mogen geen stookresten, brandresten of afvalresten achter blijven en er moet rekening gehouden worden met de belasting van het milieu tijdens het verbranden van het hout. Het collegebesluit betekent samengevat dat het Verbod stookontheffing wordt opgeheven en gereguleerd stoken mogelijk wordt gemaakt.

Het besluit zal bij de jeugd vermoedelijk met gejuich worden ontvangen. Het verbranden van de hutten is namelijk al jarenlang een ritueel waar ze enorm naar uitkijken. "Een jaarlijkse activiteit die een grote bijdrage levert aan het sociaal samenzijn binnen woonkernen", zo omschreef VKGO het.

Meer berichten