Logo eilandennieuws.nl

Raad buigt zich over besluit tot afsluiting Klarenbeeksepad

OUDDORP - De gemeenteraad buigt zich aanstaande donderdag 25 juni opnieuw over de heikele kwestie van het Klarenbeeksepad in Ouddorp. Het college wil het Klarenbeeksepad - een van de kerkenpaden van het dorp - definitief onttrekken aan de openbaarheid. Dit is een raadsbevoegdheid tot onttrekking van het pad aan de openbaarheid zoals bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet. 

Tekst en foto: Jaap Ruizeveld

Pas na het onherroepelijk worden komt het besluit in de uitvoeringsfase. In de praktijk betekent dat dan bestendigen van de huidige situatie met het treffen van enkele verkeersmaatregelen die door bebording worden aangegeven. Een lang slepende affaire, die al geruime tijd tot veel commotie leidde. In talrijke onderzoeken en gesprekken met betrokkenen zouden nu, zo geeft het college aan, er mogelijkheden worden geboden voor een eventuele oplossing. Althans tussen de eigenaar van de historische boerderij en de gemeente. Ook in veel artikelen, brieven en op sociale media is breed aandacht besteed aan dit kerkenpad. Voor- en tegenstanders van afsluiting hebben zich, al dan niet onderbouwd met detailaspecten, over het Klarenbeeksepad in de publiciteit geroerd. Het is één van de acht lokale kerkepaden in Ouddorp. Genoemd pad loopt voor een deel over het erf van een woning.

Het volledige artikel is te lezen in de krant van vrijdag 19 juni: https://www.eilandennieuws.nl/reader/4514.

Meer berichten