Een waterstofbus Foto: Provincie Zuid-Holland.
Een waterstofbus Foto: Provincie Zuid-Holland.

Provincie breekt belofte aan G-O over waterstoftankstation voor bussen

Algemeen 558 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEEWethouder Tea Both zal namens het gemeentebestuur Goeree-Overflakkee bij de verantwoordelijke gedeputeerde opnieuw haar ontevredenheid kenbaar maken over het gemis aan medewerking van de provincie Zuid-Holland bij het realiseren van het waterstoftankstation in Oude-Tonge.

Door Jaap Ruizeveld

In het verleden is toegezegd dat voor de bussen die gebruik maken van waterstof in de openbaarvervoersconcessie voor Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard deze zouden gaan tanken in Oude-Tonge, maar dit wordt nu Heinenoord. Hierdoor vervalt dan een gegarandeerde afzet van waterstof voor de initiatiefnemer van het station in Oude-Tonge en daarmee wordt zijn businesscase moeilijk.

Dit antwoord geeft het college op gerichte vragen van de SGP-fractie in de gemeenteraad. Wethouder Both zal zich krachtig inzetten om bij de provincie alsnog de volle medewerking te krijgen om het tankstation toch op het eiland gerealiseerd te krijgen. De eerste vier bussen -met-waterstofaanhanger staan klaar om in de reguliere dienstregeling van Connexxion in te stromen, maar alle voorbereidingen (training voor de chauffeurs en veiligheidsinstructie aan brandweer) zijn nog niet afgerond. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige beperkingen door de coronacrisis. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft al wel de beschikking afgegeven om met de vier waterstofbussen te gaan rijden.

Dichter bij remise

In toelichtende antwoorden op de SGP-raadsfractie stelt het college dat er meerdere keren bij Gedeputeerde Staten is aangedrongen dat zoals eerder toegezegd het waterstoftankstation voor de bussen in Oude-Tonge zou worden gevestigd. Maar GS heeft nu blijkbaar toch voor Heinenoord gekozen. Dit omdat het tankstation dan dicht bij de busremise komt. Het is volgens de provincie efficiënter dar de bussen getankt worden bij een start- en eindpunt. Bij tanken in Oude-Tonge moeten extra verkeersbewegingen plaatsvinden, hetgeen volgens GS kostenverhogend werkt. Nu is de provincie nog in gesprek met inschrijvers op de tender. De selectie van de uiteindelijke aanbieder vindt eind dit jaar plaats.

Pleidooi

Al lange tijd wordt gewerkt aan het geplande waterstoftankstation in Oude-Tonge en de huidige keuze van GS heeft flinke gevolgen. Het betekent dat de twintig extra waterstofbussen niet gaan tanken in Oude-Tonge. Hiermee zal in de realisatieplannen voor het station al rekening mee moeten worden gehouden. Samen met DCMR en de Veiligheidsregio wordt nu gewerkt aan het aanpassen van de omgevingsvergunning. Zodra deze definitief is zal de initiatiefnemer starten met de realisatie van het tankstation. Recent was er contact tussen wethouder Both en de directeur van Connexxion die verantwoordelijk is voor de concessie van de twintig waterstofbussen. Daarin heeft de wethouder erop aangedrongen dat, wanneer het binnen de dienstregeling kan, er ook getankt gaat worden bij het waterstoftankstation in Oude-Tonge.

Uit de krant