Logo eilandennieuws.nl

"Waarom corona? Er is geen eenvoudig antwoord op zo'n complexe vraag"

DIRKSLANDHet werk van een predikant kent tijdens de coronacrisis de nodige uitdagingen. Ook nu de maatregelen zijn versoepeld, blijft de kerk tijdens de erediensten voorlopig nog leeg. Het kring- en verenigingswerk ligt stil. Een ongewone afsluiting van het winterseizoen. Daarnaast vragen zowel gelovigen als niet-gelovigen naar duiding van deze pandemie. Hoe kunnen we corona zien in Bijbels perspectief? Ds. Korné Timmerman, predikant van de Hervormde gemeente Dirksland, vertelt over praktische gemeentezaken en het omgaan met complexe vragen.

Door Klazina de Bakker

“De coronacrisis daagt ons uit om nieuwe vormen binnen het gemeentewerk te vinden. Dat geldt ook voor de erediensten. Die worden momenteel live gestreamd. Daarbij zijn alleen een ouderling en diaken aanwezig. En de koster natuurlijk, die de techniek verzorgt. Het is bijzonder dat de opgegeven psalmen worden gezongen door de gemeente zelf. Ze worden namelijk opgezocht in het digitale archief en tijdens de dienst afgespeeld. Dat klinkt de mensen thuis vertrouwd in de oren. Het voorgaan in een leeg kerkgebouw is iets waar ik me op instel. Ik weet dat er veel mensen meekijken en -luisteren. Toch kunnen die lege banken me af en toe raken. Ook doordeweeks is er ruimte voor bezinning. Op woensdagavond en vrijdagmorgen wordt er een gebedsdienst uitgezonden met een liturgie, waarin onder andere gebed en meditatie een plaats hebben.”

Gemeentewerk

“Wat betreft vorming en toerusting liggen de meeste activiteiten stil. Vanaf 15 maart konden het jeugdwerk en de catechisaties niet meer doorgaan. Het is een vreemd slot van het winterseizoen. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om via de digitale kanalen met elkaar in contact te blijven. Zo kunnen we het seizoen toch op een goede manier afronden. Met de 15 belijdeniscatechisanten staat een online ontmoeting gepland om te delen wat de situatie met ons doet en om elkaar te bemoedigen. Ik hoop dat we in juni een besloten belijdenisdienst kunnen houden. De datum heb ik alvast voorzichtig met potlood genoteerd. Hoe het zal gaan in het nieuwe seizoen? Daarvoor bezinnen we ons nu op de mogelijkheden. Een normaal scenario zit er waarschijnlijk nog niet in. Wel is het tegen die tijd mogelijk om met een klein aantal mensen in een grotere ruimte aanwezig te zijn, zodat we het winterwerk weer kunnen opstarten.”

“Ik vind het erg belangrijk dat de gemeente in contact blijft met de kinderen en de jongeren. Voor hen zijn er allerlei materialen beschikbaar, waaronder het verwerkingsboekje dat ze gewoonlijk al tijdens de kerkdiensten gebruikten. Er is veel aanbod om de jeugd betrokken te houden. En dat is ook nodig in deze tijd. Het vraagt nogal wat van gezinnen om zoveel weken met elkaar in huis te zitten. Tegelijk is contact houden ook een uitdaging. Want hoe zorg je voor wederkerigheid daarin? Gelukkig zijn er veel digitale mogelijkheden. Die zorgen voor nieuwe kansen en een andere dynamiek.”

“Mijn pastorale werk doe ik voor het grootste deel telefonisch. Het voordeel daarvan is dat ik meer mensen kan spreken dan wanneer ik bezoeken afleg, waarvoor ik meer tijd neem. Alleen bij uitzonderingen ontmoet ik gemeenteleden op een fysieke manier. Bijvoorbeeld bij een rouwbezoek of huwelijksgesprek. Ik merk dat er veel begrip voor de situatie is. Naast de Flakkeese nuchterheid is er veel betrokkenheid op elkaar. Mensen leven met elkaar mee en helpen elkaar zoveel mogelijk.”

Complexe vraag

“Waarom deze pandemie ons overkomt? Dat is een complexe vraag. De Bijbel geeft ons geen eenduidig antwoord als het gaat om de oorzaak van ziekten, rampen en kwaad. Het kan gaan om een oordeel of straf van God. Of het is het werk van satan. Daarnaast kan onze eigen verantwoordelijkheid de aanleiding zijn en leven we ook nog in een gebroken schepping. Ingrijpende periodes in de geschiedenis zijn niet zomaar te duiden. Denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Als we vragen naar het waarom, kunnen we aan Adolf Hitler denken. Maar ook satan, met zijn plannen, heeft er de hand in. Het uitmoorden van de Joden overstijgt het menselijk handelen veruit. En tegelijk geloof en belijd ik dat God deze wereld leidt en regeert. Er zijn meerdere aspecten. Zo is er ook op het waarom van de coronacrisis geen eenvoudig antwoord te geven.”

“In 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 staat hoe God het gebed van Salomo beantwoordt. Hieruit kunnen we leren dat God soms situaties gebruikte om Israël stil te zetten, maar juist ook dat er bij Hem vergeving en genezing is. Ik zie dat ook in de oordelen in Openbaring terug. God worstelt met Zijn schepping. Hij heeft ons het Evangelie gegeven tot ons behoud. Maar als mensen niet door het Evangelie tot geloof komen, kan Hij ook andere middelen gebruiken. Hij heeft het beste met Zijn schepping voor.”

Persoonlijke keuze

“Corona heeft ons letterlijk en figuurlijk stilgezet. We mogen worstelen met de duidingsvraag en onze nood in gebed bij God brengen. De vraag naar de oorzaak van de coronacrisis is niet het belangrijkst. Wel de vraag wat deze situatie met ons doet. Ziekte bepaalt ons bij de grote levensvragen en leert ons onbelangrijke zaken te relativeren. Juist omdat we weten dat God alles in de hand heeft, kunnen we bij Hem terecht. God kan de coronacrisis gebruiken om mensen naar Zich toe te trekken. Maar daarin is wel een persoonlijke keuze. Denk bijvoorbeeld aan Orpa en Ruth. Orpa koos om terug te gaan naar haar land en haar goden, terwijl Ruth op reis ging naar het beloofde land. Brengt de coronacrisis mensen bij God of juist niet? Het is allebei mogelijk. God wil niets liever dan ons behoud. Dat staat vast.”

Meer berichten