Logo eilandennieuws.nl

Pleidooi voor permanent afsluiten Spuistraat Middelharnis

MIDDELHARNISInspreker Van Doorn uit Middelharnis meldde zich donderdagavond als inspreker op de Dialoogbijeenkomst van de raad met het onderwerp Havenkom-Spuistraat. Hij was content met de uitgevoerde werkzaamheden die begin juni zullen worden afgerond. Het ziet er mooi uit en bewoners, bezoekers en recreanten willen graag van deze aanwinst kunnen genieten.

Door Jaap Ruizeveld

En daar wringt de schoen. Met klem benadrukte Van Doorn dat men na het weghalen van de hekwerken niet terug wil naar de oude situatie met tweerichtingsverkeer. Sluit de Spuistraat permanent af voor alle gemotoriseerde verkeer’, bepleitte de inspreker. Zo niet, dan komt de verkeersveiligheid in gevaar en wordt snel de ‘geïnvesteerde’ verfraaiing kapotgereden. Een desinvestering dus. Van Doorn uitte zijn ongenoegen over de inspraak en de informatie in het proces. Op een brief aan de gemeente van medio april was nog geen reactie ontvangen. In de gehouden informatiebijeenkomsten mocht niet over het VCP worden gesproken en met de input van bewoners over Havenkom-Spuitstraat zou nauwelijks iets zijn gedaan. “Als na de openstelling in juni het tweerichtingsverkeer blijft, zullen wij als bewoners bezien welke stappen wij kunnen ondernemen. We’ll meet again”, gaf de strijdlustige Van Doorn aan.

Geen voorschot op VCP

Wethouder Markwat vond dat de woorden van de inspreker de werkelijkheid enigszins geweld aandeden. Er zou wél sprake zijn geweest van terugkoppeling en in de startbijeenkomst zou de wethouder concreet hebben aangegeven dat het uitsluitend om het project Inrichting Havenkom zou gaan. Het VCP (Macro-deel) waarover de raad zich nog moet uitspreken, zou hier nu niet aan de orde zijn. Portefeuillehouder verkeer wethouder Feller benadrukte de laatste opmerking van zijn collega-wethouder. Met de Herinrichting Havenkom wordt geen voorschot genomen op macro-projecten in het VCP. Het betekent dat na opening van Havenkom-Spuistraat de situatie terugkeert tot zoals deze was bij de start van de Havenkom-werken. Het is een tussenstap, geen onderdeel van of voorschot op een definitieve maatregel. Of er al dan niet een verandering komt (een genoemde suggestie is eenrichtingsverkeer) zal afhangen van de ontwikkelingen in het VCP-Macro waarover de raad zoals gemeld zich nog moet buigen. Aan inspreker Van Doorn werd toegezegd dat de brief van de bewoners van 14 april nog deze maand in het college wordt besproken en dat het antwoord aan gemeenteraad en uiteraard de bewoners wordt toegezonden.

Meer berichten