De brug bij het fort is in aanbouw.
De brug bij het fort is in aanbouw.

Nieuwe brug maakt entree fort via hoofdingang weer mogelijk

Algemeen 491 keer gelezen

OOLTGENSPLAATHier was de toegang tot het fort. Hier liepen de soldaten naar binnen en naar buiten. Hier was een smalspoor voor het transport voor munitie. De toegangsbrug van Fort Prins Frederik is al vele decennia weg, en de soldaten met hun munitie nog langer. Maar binnenkort krijgt de verbeelding van dat verleden een belangrijke impuls. Heel concreet: hier, voor de hoofdingang van het fort, komt een nieuwe toegangsbrug.

Tekst en foto's: Kees van Rixoort

Momenteel zijn de werkzaamheden aan de gang om de brug te realiseren. De afronding is nabij. Het was aanvankelijk de bedoeling de feestelijke ingebruikname van het bruggetje te laten samenvallen met het Fortenweekend in april, maar dat gaat niet door vanwege de coronacrisis. De gemeente, eigenaar van het fort, zal later een nieuwe datum bepalen. Naast de gemeente stopt ook de provincie Zuid-Holland geld in de nieuwe brug, een project van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. De fiets- en wandelbrug komt op de plaats van de oorspronkelijke toegangsbrug, die de Fransen in 1812 aanlegden, en de brug die daar later in de negentiende eeuw voor in de plaats kwam. De laatste spoelde weg tijdens de watersnoodramp in 1953. Enkele delen lagen nog geruime tijd langs de dijk aan de overzijde van de gracht rond het fort en zijn vervolgens opgeruimd.

Pijler

Samen met het creëren van een vrij schootsveld en de restauratie van de geschutstoren is de aanleg van de brug een pijler onder het restauratieproject, dat Fort Prins Frederik weer toegankelijk en historisch beleefbaar moet maken. De huidige achteringang gebruiken is straks niet meer nodig. Dan ga je wandelend of met de fiets over de brug naar de hoofdingang, je misschien voorstellend hoe het hier in vroeger tijden was. Hoe de soldaten naar binnen en buiten liepen, hoe een karretje met munitie over het spoor naar binnen reed.De nieuwe brug is 44 meter lang en 3 meter breed. In de nieuwe situatie is geen beweegbaar deel toegevoegd. Wel komt er een afsluitbaar hek op de brug, net zoals vroeger. Conform de oude situatie is wederom hout gebruikt, zij het nu in een duurzame variant. Een kleine complicatie is dat er een elektriciteitshuisje in de weg staat, exact op de plaats waar de brug aanlandt aan de zijde van het fort. Fietsers en wandelaars kunnen eromheen, maar de gemeente wil deze sta-in-de-weg toch verwijderen.

Tijdens de werkzaamheden zijn houten palen van de in 1953 weggeslagen brug aangetroffen. Het zijn er ongeveer twintig. De meeste bevonden zich aan de zijde van het fort, vlak voor de ingang. Nabij de andere oever zijn ook enkele palen gevonden. Hergebruik bleek niet mogelijk.

Aanpak fort 

De restauratie van de geschutstoren van Fort Prins Frederik ligt stil vanwege de coronacrisis. De vraag is of oplevering voor de zomer van 2020, zoals de planning was, nog te realiseren is. Een groot deel van de steentjes aan de buitenzijde van de toren was niet meer te redden. Regen, vorst, hitte en andere weersinvloeden hebben voor veel aantasting gezorgd. Op sommige plaatsen zijn vijf lagen stenen verwijderd. Daarvoor in de plaats is veel nieuw metselwerk gekomen. Hier en daar zijn nog oude steentjes te zien, bijvoorbeeld aan de achterzijde van de geschutstoren, in de openingen voor de vensters en aan de binnenzijde.Als de geschutstoren klaar is, gaat de restauratie van het fort verder aan de zijde van de hoofdingang. Op de planning staan het onderhanden nemen van de poterne (toegangspoort), bergplaatsen, redoutes, geschutsopstellingen en de telegraafbunker. Ook dit is een project in het kader van de Erfgoedlijn. In mei nemen Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een definitief besluit over de aanvraag voor subsidie.

De restauratie van de geschutstoren ligt stil vanwege de coronacrisis.

Uit de krant