Logo eilandennieuws.nl
Cor en Jolanda Joppe en Hannie Grinwis (rechts) bestuderen de tekening op de plaats waar De Nollehof zal worden gerealiseerd.
Cor en Jolanda Joppe en Hannie Grinwis (rechts) bestuderen de tekening op de plaats waar De Nollehof zal worden gerealiseerd. (Foto: )

'Groene dagbesteding' voor mensen met dementie op Nollestee

MELISSANT - Zorgboerderij De Nollestee heeft in de afgelopen jaren al veel mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding kunnen bieden. Cor Joppe en Hannie Grinwis vormen het leidinggevende team van de boerderij. Zij hebben plannen ontwikkeld om ruimte te bieden voor een groep mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel. De plannen zijn in een vergevorderd stadium en ze hopen in het voorjaar van start te gaan met 'De Nollehof'.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Cor en Jolanda Joppe zijn 24 jaar geleden gestart met De Nollestee. Hier wordt een dagbestedingsprogramma geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Zes jaar geleden is Hannie Grinwis aan het team van De Nollestee toegevoegd en sinds die tijd heeft men zich verder gespecialiseerd in het kweken van, heesters, perkgoed en vaste planten. Vanuit het bedrijf wordt geleverd aan particulieren, bedrijven en instellingen. Bij het team van De Nollestee leeft al een tijdje het plan om hun activiteiten uit te breiden en plaats te bieden aan een nieuwe doelgroep. "We hebben op ons terrein ongeveer 1.200 vierkante meter vrijgemaakt voor de nieuwe activiteit", aldus Cor. Bij de Nollestee weten ze dat er grote behoefte is aan een dagbestedingsprogramma voor mensen die lijden aan dementie of hersenletsel.

Apart van De Nollestee
Tijdens de planvorming heeft men gepast en gemeten om het nieuwe project op een verantwoorde manier in te voegen op de bestaande ruimte. Cor en Hannie geven aan dat er aan het eind van het bestaande terrein wat gesnoeid en gerooid is en nieuw groen aangeplant. Hierdoor is er een ruimte ontstaan waarop De Nollehof kan worden gerealiseerd. Ze benadrukken dat De Nollehof strikt gescheiden van de zorgboerderij zal worden opgezet. Er komt een aparte ingang en er wordt een gebouw geplaatst met alle benodigde aanpassingen en voorzieningen waarin de gasten hun dag kunnen doorbrengen. De zorgtuin zal dus onafhankelijk van de zorgboerderij functioneren.

Zorgtuin
Cor en Hannie noemen De Nollehof een 'zorgtuin'. Er zal zorg worden verleend in de vorm van 'groene dagbesteding'. Dit bereikt men door De Nollehof als een tuin in te richten. Het centrum van het project zal de belevingstuin zijn. Want volgens de zorgondernemers ervarener zij dagelijks en is het wetenschappelijk bewezen dat een groene omgeving positieve effect heeft op het algemeen welbevinden. De tuin is zó ingericht dat mensen alle gelegenheid hebben om de omgeving op zich in te laten werken. De tuin is ruim en licht met brede paden. Een gedeelte wordt ingericht als kruidentuin waar de zintuigen worden geprikkeld door de geuren en het proeven van de kruiden. Verder is er een gedeelte dat ingericht wordt met wuivende grassen en planten met veel lichte kleuren en bloemen. In de moestuin kunnen bewoners aan de slag met het oogsten van groenten en bijvoorbeeld het wieden van onkruid. Ook wordt er in de zorgtuin gebruik gemaakt van stromend water en planten die insecten, zoals bijen en vlinders aantrekken. In alle 'afdelingen' is voldoende ruimte om tot rust te komen en de zintuigen te prikkelen. "Daarom is er voldoende ruimte om gewoon stil te zitten. Vanuit de Nollehof is er uitzicht om van het werk en van de beplanting te genieten.

De leiding van De Nollehof komt in handen van een apart team onder leiding van professionele krachten en wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de WMO consulenten van de gemeente en de casemanagers dementie. Men start met drie dagen per week voor mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel. Als de vraag naar deze dagbesteding toeneemt zal er uitgebreid worden naar vijf dagen per week, maar men wil zich allereerst richten op mensen met (beginnende) dementie.

Wie op De Nollehof aan de dagbesteding wil deelnemen, dient geïndiceerd te zijn via de WMO maar men kan zich ook zelf aanmelden. De kosten komen dan voor eigen rekening. De Nollehof is ook geschikt voor respijtzorg waarbij mantelzorgers een korte tijd overdag ontlast worden van de zorg voor hun naasten.

Informatie en start

Zaterdag 11 januari, van 10-12 uur, zal er een informatiebijeenkomst zijn in Melishof, Binnenweg 59 te Melissant. Het duurt nog even voordat 'de poorten' van De Nollehof opengaan. Maar men streeft er naar om woensdagavond 6 mei de officiële opening te laten plaatsvinden. De opening gaat vooraf aan drie open dagen op de Nollestee en de Nollehof op 7,8 en 9 mei. 11 mei zal de Nollehof van start gaan. Wie meer info wil kan dit verkrijgen door te bellen of te mailen: Nolleweg 1b, 3248 LE Melissant, telefoon: 0187-603953, email: E. info@nollestee.nl. Website: www.nollestee.nl

Meer berichten