Logo eilandennieuws.nl
Het College van Bestuur, van links naar rechts: Johan Hoff, Adam van Heest en Albert van Heinsberg. (Foto: Wim van Vossen Forografie)
Het College van Bestuur, van links naar rechts: Johan Hoff, Adam van Heest en Albert van Heinsberg. (Foto: Wim van Vossen Forografie) (Foto: )

Nieuwe bestuursvorm voor Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits

MIDDELHARNIS – 1 januari 2020 wordt een bijzondere datum voor de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits. Na een grondige voorbereiding krijgt de school een nieuwe vorm van besturen, die beter aansluit bij de dynamiek die een moderne school met zich meebrengt. De huidige bestuursvoorzitter Jan-Kees Wielhouwer en rector Adam van Heest leggen de veranderingen uit.

Door: Adri van der Laan

Het bestuur van CSG Prins Maurits wordt gevormd door de leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee. Vanuit deze vereniging wordt een bestuur gekozen dat het 'bevoegd gezag' van de school is. Een Commissie van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van dit bestuur. In deze bestuursvorm gaat met ingang van 2020 verandering komen. In goed overleg met de leden, de Commissie van Toezicht, de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad is het besluit voor deze verandering genomen.

"Dit is een historische beslissing", geeft Jan-Kees Wielhouwer, de voorzitter van het schoolbestuur, aan, want de huidige bestuursvorm dateert al vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zo was er eerst de christelijke ULO in Middelharnis, de VGLO, de CBTB (het bestuur van een aantal huishoudscholen) en het Vormingscentrum De Proeftuin. In de loop der jaren zijn deze scholen allemaal opgegaan in één school, CSG Prins Maurits, vallende onder het huidige bestuur.

Veranderingen

De vorm van besturen van de scholengemeenschap blijkt niet meer te passen in deze tijd. "Er zijn maar weinig scholen meer die bestuurd worden op de manier zoals bij ons gebeurt", aldus rector Adam van Heest. Hij wijst erop dat vooral de laatste jaren de veranderingen in het onderwijs toenemen en dat deze veranderingen om een slagvaardig bestuur van onderwijsinstellingen vragen. Daarom heeft men na nauw overleg met alle geledingen het besluit genomen om de lijnen binnen het besturen van de school korter te maken. Er komt nu per 1 januari 2020 een College van Bestuur dat gevormd wordt door rector Adam van Heest, conrector onderwijs Johan Hoff en conrector bedrijfsvoering Albert van Heinsberg. Daarboven komt een Raad van Toezicht die bestaat uit leden van het huidige bestuur en de Commissie van Toezicht. De zeven leden van deze raad zijn Annemieke Biemond, Maarten Driesse, André Flikweert, Peter Kieviet, André Lugtenburg, Ivo Troost en Jan-Kees Wielhouwer die het voorzitterschap van deze Commissie op zich neemt.

Slagvaardig speelveld

Met de nieuwe bestuursvorm is volgens Adam van Heest "het speelveld eenvoudiger geworden en kan er slagvaardiger gewerkt worden". Volgens Jan-Kees Wielhouwer is het momenteel zo, dat zaken waar het bestuur zich in de oude vorm mee bezig hield voor 99 procent bestond uit onderwijsaangelegenheden en dus uiteindelijk bij de schooldirectie terecht kwamen. Overigens geven zowel Wielhouwer als Van Heest aan dat er aan de dagelijkse gang van zaken op school niets zal veranderen. Ook met de leden van de vereniging zal op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd blijven worden.

Met de nieuwe maatregelen is de school volgens de bestuurders voldoende toegerust om de vernieuwingen, zoals de vorming van de Beroepscampus, op een professionele manier ter hand te nemen. Dit is natuurlijk heel belangrijk voor een school met 180 personeelsleden en ongeveer 1550 leerlingen.

Meer berichten