Logo eilandennieuws.nl
Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Littoij (in uniform) met in het midden (met rode sleutel) kazernecommandant Mart van de Kreeke en burgemeester Grootenboer (rechts). De overige vier personen zijn de beroepsbrandweermensen die de post bemannen.
Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Littoij (in uniform) met in het midden (met rode sleutel) kazernecommandant Mart van de Kreeke en burgemeester Grootenboer (rechts). De overige vier personen zijn de beroepsbrandweermensen die de post bemannen.

Dagdienstkazerne brandweer op het eiland officieel geopend

Hoewel er sinds juli al een beroepsbrandweerpost op het eiland is, is afgelopen maandagavond 9 december de kazerne op de nieuwe locatie in gebruik genomen. De post bij het parkeerterrein Schaapsweg is bedoeld om overdag de inzet van de brandweer op het oostelijk deel van het eiland te waarborgen.

Tekst en foto: Erwin Guijt

In de feestelijk aangeklede ruimte van het pand voert burgemeester Grootenboer (CDA) het woord. "De samenleving is veranderd ten opzichte van vroeger. We hebben nog steeds genoeg goede, gemotiveerde vrijwilligers. Maar die zijn overdag vaak buiten het eiland aan het werk, waardoor ze niet inzetbaar zijn. Om de veiligheid van dit deel van het eiland overdag wel te garanderen kwamen we tot deze oplossing. De plek ligt centraal én het zit dicht bij Hetty's, wat ook handig kan zijn.'' Onder de aanwezigen – veelal vrijwillige brandweerlieden van het eiland – stijgt gelach op.

Ook Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, neemt het woord. Hij spreekt van een "mijlpaal binnen de veiligheidsregio, wat tien jaar terug niemand had geloofd. Toch staan we hier nu in een gloednieuwe beroepsbrandweerpost. Of zoals ze het hier zouden zeggen: "Gêên kwêêltje an, za'k mar zaege.'' Hoewel de uitspraak niet geheel accentloos is, is de boodschap helder. "De problemen hier waren overdag fors. Het is mooi dat we nu samen met de betrokken partijen de veiligheid weer kunnen waarborgen. Deze constructie kan ook als voorbeeld dienen voor elders, waar gemeenten met ditzelfde probleem worstelen.''

Band opbouwen
De post wordt door vier vaste brandweerlieden uit de regio bezet van 7.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag. Als werkterrein hebben ze het gebied van de Hellegatsplaten tot ongeveer Nieuwe-Tonge. Zoals eerder aangegeven zijn de beroeps sinds juli actief Mart van de Kreeke, kazernecommandant, geeft aan dat de ploeg al verschillende keren is ingezet: "We hebben enkele reanimaties gehad, een gebouwbrand in Oude-Tonge, een gaslek in Nieuwe-Tonge… We doen ook aan dynamisch meerijden: wij rijden in de richting van de oproep, maar als de vrijwilligers inmiddels ter plaatse zijn keren wij om. Zo zitten we elkaar niet in de weg.''

Sowieso is er veel contact tussen de beroepspost en de vrijwilligersteams. "We hebben regelmatig contact met elkaar en we bezoeken ieder team om een band met ze op te bouwen. We willen niet in hun vaarwater komen, maar deze oplossing was nodig. Soms waren er drie of vier posten overdag niet beschikbaar in geval van nood. Dat moet je niet willen.'' Naast de uitrukken op oproep houdt het team zich ook bezig met verschillende neventaken. Zo gaan ze langs de scholen om vuurwerklessen te geven, geven ze vrijwilligers instructies en helpen waar nodig. "Mensen gaan ons dus vaker zien in de dorpskernen.'' De beroepskazerne is blijvend en over een jaar zal worden geëvalueerd hoe het gaat.

Veranderingen vrijwillige brandweer
Littooij liet deze avond ook weten dat er mogelijk veranderingen gaan komen binnen de vrijwillige brandweer. Dit komt door een besluit van het Europees Hof. "Dat heeft bepaalt dat wanneer een vrijwilliger hetzelfde werk doet als een beroepsbrandweer, die dan ook hetzelfde betaalt moet worden.'' In verschillende besturen wordt nagedacht over welke effecten dit gaat hebben en wat er gaat veranderen, maar in de uitgezette denklijn wordt vooral ook gekeken naar de vrijwillige brandweerlieden zelf. "We willen samen met de vrijwilligers kijken hoe we dit probleem op gaan lossen.''

Meer berichten