Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Eerste paal beroepscampus de grond in

Onder toeziend oog van vele belangstellenden werd woensdagmiddag de eerste paal geslagen van 'Gebouw Zuid' van de nieuwe beroepscampus aan de Langeweg. Het belooft een prachtig modern onderkomen te worden voor leerlingen van het VMBO en MBO. Het slaan van de eerste paal was echter minder modern. Er werd gebruik gemaakt van een techniek uit vervlogen tijden. Wethouder Peter Feller, geholpen door een aantal leerlingen van de betrokken scholen, had er zichtbaar moeite mee. Hun inspanningen werden echter bekroond met een vreugdeschot en rook in alle kleuren van de regenboog. Hiermee was de start van de bouw een feit.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

De Beroepscampus Middelharnis wordt in twee fasen gerealiseerd, een zuidelijk en een noordelijk gebouw. Uiteindelijk wordt het één beroepscampus, die plaats zal bieden aan 1000 tot 1500 leerlingen. In dit eerste bouwdeel zullen RGO techniek, Albeda en het Techniek College Rotterdam het VMBO en MBO onderwijs gaan geven. Als dit gebouw gereed is, wordt 'Nieuwbouw Noord' gebouwd, op de plaats waar nu nog RGO vmbo is gehuisvest (locatie Langeweg). Het is de bedoeling dat in dit bouwdeel de onderwijsinstellingen RGO, CSG Prins Maurits ( praktische profielen), Albeda College, Lentiz en ook ondernemers komen.

Samenwerking
Voorafgaand aan deze handelingen vertelde de wethouder enorm trots te zijn op dit mooie project. "De openingshandeling samen met leerlingen van de betrokken scholen staat in mijn visie symbool voor dit project: verschillende partijen die de handen ineenslaan en samenwerken aan de realisatie van de beroepscampus. Een beroepscampus die een belangrijke impuls gaat geven aan onze arbeidsmarkt op ons eiland én de ontwikkelmogelijkheden van onze jeugd. Met behulp van de beroepscampus wordt er een actieve verbinding gelegd tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven. We hopen hiermee jonge mensen te binden aan ons mooie eiland. Dat geeft de arbeidsmarkt en de economie op Goeree-Overflakkee een grote boost. Deze ontwikkeling is overigens niet meteen gerealiseerd met de oplevering van dit gebouw. Ook in de tweede fase van dit project en de tijd daarna geven we met elkaar handen en voeten aan de mooie beroepscampus. De samenwerking gaat bij beroepscampus zelfs zo ver, dat de betrokken scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma met elkaar ontwikkelen! Dat is écht uniek!

Deze tijd vraagt om wendbaarheid, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Allemaal zaken die vanzelfsprekend klinken, maar dit is bij dit project niet altijd makkelijk geweest. Door betrokken partijen zijn de nodige 'hobbels genomen'. Daarom wil ik een groot compliment maken aan alle betrokken partijen en iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit project. Samen maken we er een succes van, voor Goeree-Overflakkee".

Symboliek
Ook rector Arie Covée van de RGO sprak over symboliek. "Het slaan van de eerste paal staat niet alleen symbool voor de nieuwe start, maar ook voor de afsluiting van een lange periode van voorbereiding. Vele jaren is er gepraat, zijn plannen weer gewijzigd tot uiteindelijk dit project op tafel kwam, waarin iedereen zich kon vinden en zo werd anderhalf jaar het convenant getekend om het samen te gaan doen. En dat is geen minuut te laat. Het gebouw aan de Schoolstraat is dringend aan vervanging toe. De eerste paal is verder een symbool voor een andere opzet van het VMBO. Voorheen bepaalde de keuze van de school al meteen de keuze voor een vakgebied. Om de campus beschikbaar te maken voor álle leerlingen van Goeree-Overflakkee is er gekozen om de beroepsgerichte vakken identiteitsvrij te doceren. Dus alle mogelijkheden staan open voor alle leerlingen. Tot slot staat de eerste paal ook symbool voor de samenwerking met het bedrijfsleven. Als straks gebouw Noord gereed is, zal het bedrijfsleven integreren. Zo kunnen we onderwijs en de arbeidsmarkt aan elkaar verbinden. Het was een tijd van lang wachten en veel geduld hebben, vooral voor de medewerkers, maar deze campus vervult straks een mooie regiofunctie voor het eiland".

Vertrouwen
René Louwerse van het Albeda College gaf eveneens toe, dat het allemaal lang heeft geduurd eer de eerste paal de grond in kon. Nu staan onze gebouwen nog op diverse locaties op het eiland. Straks staat er hier een mooi energieneutraal gebouw waarin we allemaal bij elkaar komen. Alle neuzen staan nu dezelfde kant op wat betreft de invulling. Het wordt een spannende tijd voor de leerlingen en de medewerkers en wellicht zal niet alles in een keer perfect gaan. Dat heeft tijd nodig, maar we hebben vertrouwen in een mooie eigentijdse toekomst voor de leerlingen.

Meer berichten