Logo eilandennieuws.nl
De compensatie is bedoeld voor Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, in de omgeving van deze dorpen staan tientallen windmolens.
De compensatie is bedoeld voor Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, in de omgeving van deze dorpen staan tientallen windmolens.

Laadpalen en elektrische deelauto als compensatie voor windmolens

Een werkgroep heeft zich gebogen over compensatie voor de plaatsing van windmolens rondom de kernen Nieuwe- en Oude-Tonge. In diverse brainstorm- en verkennende bijeenkomsten is over een gerichte invulling nagedacht waarbij de beide dorpsraden, Deltawind en Woongoed Goeree-Overflakkee betrokken waren voor kanseninventarisatie en uitwerking van duurzame investeringen in beide dorpskernen.

Door Jaap Ruizeveld

Het gaat hierbij om oplaadpunten voor auto's in Nieuwe- Tonge, fietsoplaadpunten in Oude-Tonge, inzet van deelauto's, plaatsen van zonnepanelen, een multifuctionele sportkooi (kosten rond 65.000 euro (op locatie Capelleweg / Mercuriuslaan) in Oude-Tonge en extra kredieten voor kerngerichte aanpak. Bij elkaar een bedrag van 240.500 euro. Donderdagavond boog de gemeenteraad zich beeldvormend over dit collegevoorstel. Besluitvorming vindt in deze novembermaand plaats. VKGO (Heintjes) wilde graag verduidelijking op de kansen zijn bij de geformuleerde uitgangspunten. Wat moeten we ons er van voorstellen. Wat als de animo ontbreekt (project deelauto). Wethouder Feller gaf aan dat het een compleet project is. Mogelijkheden die benut kunnen worden. Fondsen komen uit de algemene middelen. Het is een plus op de gebiedsontwikkeling.

Oplaadpalen
Het college wil twee extra oplaadpunten voor auto's in Nieuwe-Tonge. In eerste instantie wordt aan marktpartijen gevraagd deze voorziening te realiseren. Lukt dat niet dan worden de kosten gedekt vanuit het in de begroting al beschikbaar gestelde budget. Vooralsnog wordt 14.000 euro gereserveerd. Als locatie voor plaatsing wordt het parkeerterrein Tuundorp genoemd. Vooral in Nieuwe-Tonge wordt door afwezigheid van voorzieningen een elektrische deelauto als een kans gezien. Het college ziet deelvervoer als een open markt. Voor dit project in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge wil de gemeente zich inzetten met expertise, netwerk, communicatie voor publiekscampagne en met middelen uit groot onderhoud wegen voor inrichting van standplekken. Als er 10-15 actieve betalende gebruikers zijn is de deelauto rendabel. Eénmalige kosten 7500 euro. De locatie in Oude-Tonge wordt nog afgestemd met de dorpsraad. Mogelijkheden zijn het Handelsterrein of aan de Emmastraat bij De Grutterswei.

Zonnepanelen
Voor een elektrische fietsoplaadpaal in Oude-Tonge geeft de dorpsraad de voorkeur aan het Kaaiplein. Deze locatie is onderdeel van het eilandelijk fietsknooppunt . Als er in beide kernen een voorziening komt voor 4 fietsen gaat het op een investeringsbedrag van in totaal 14.000 euro. Voor kerngerichte aanpak voor beide dorpen wordt extra krediet beschikbaar gesteld voor Nieuwe-Tonge 50.000 euro in 2020 en 35.000 euro voor Oude-Tonge in 2021. In samenspraak met Woongoed GO zijn enkele van hun gebouwen geschikt bevonden voor het aanbrengen van 200 zonnepanelen die ten gunste van de lokale samenleving van beide dorpen geplaatst kunnen worden. Kosten 55.000 euro. De panelen genereren samen per jaar een opbrengst van 5840 euro. Politiek gezien kunnen deze duurzaamheidsinvesteringen voor Oude- en Nieuwe-Tonge zonder precedentwerking voor andere kernen worden gerealiseerd omdat dit niet is opgenomen bij de molens die de gemeente plaatst maar in verband met de sterke interferentie met windpark De Krammer. Over de uitvoering van alle genoemde kansen voor duurzame investeringen wordt met betrokkenen (dorpsraden en Woongoed) overleg gevoerd.

Meer berichten