Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Stichting ZIJN vraagt vrijwilligers voor tuinproject

GOEREE-OVERFLAKKE - Het beleid van de overheid is er op gericht mensen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Helaas voldoen veel woningen nog niet aan de eisen van deze doelgroep. Zo hebben veel mensen op Goeree-Overflakkee een tuin en door (tijdelijke) fysieke beperkingen zijn ze zelf niet altijd in staat deze te onderhouden.

Ze hebben geen netwerk en vaak geen geld om een hovenier in te huren. Het gevolg is dat de tuinen overwoekerd worden door onkruid. Dit roept veel ergernis op bij mensen in de buurt. De buurt ziet er niet aantrekkelijk uit en het onkruid zaait zich uit naar andere tuinen. Dit kan onrust veroorzaken in de wijk. De tuinbezitters zelf vinden het ook belangrijk dat hun tuin er verzorgd uitziet, een onverzorgde tuin kan zorgen voor negatieve gevoelens zoals onmacht en stress.

Stichting ZIJN, de welzijnsorganisatie op Goeree-Overflakkee krijgt steeds meer vragen voor tuinonderhoud bij mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn, geen netwerk hebben en geen geld om een professional in te huren. "We zetten vrijwilligers in voor deze klussen, maar de vraag overstijgt het aanbod. Soms zijn de tuinen zo verwaarloosd dat de vrijwilliger er geen heil in ziet. Vaak wil de hulpvrager zelf ook mee helpen, maar ziet hij er niet overheen, heeft hij niet genoeg energie of te veel fysieke beperkingen om het alleen te doen. Het gaat hier niet om de aanleg van tuinen, maar puur om het toonbaar houden van de tuin en zorgen dat het zo blijft", aldus de mensen van ZIJN..

Het doel van het project is dat er een groep geformeerd wordt van vrijwilligers waar mensen met een tuinklus een beroep op kunnen doen. Het gaat dan om hulpvragers die hier zelf niet toe in staat zijn, weinig inkomen hebben en geen netwerk. Het is de bedoeling dat een groepje vrijwilligers onder leiding van een vrijwillige coördinator de hulpvragen oppakt.

Het project kan bijdragen aan het welzijn van zowel de hulpvrager als de vrijwilliger en aan de participatie in de buurt. Door samen aan de tuin te werken creëer je een gevoel van saamhorigheid, zien werken doet werken. Mensen zijn actief bezig wat goed is voor de gezondheid.

Het is belangrijk dat het tuinproject niet wordt gezien als een goedkoop alternatief voor de hovenier. Daarom is het belangrijk de tuinhulpvragen te screenen door huisbezoeken af te leggen. Van de hulpvragers wordt ook een tegenprestatie gevraagd. Dit is afhankelijk van hun mogelijkheden en kan variëren van het meewerken tot het zorgen voor eten en drinken voor de vrijwilligers.

Wilt u meedenken over of meewerken aan het tuinproject, neemt u dan contact op met Stichting ZIJN via 0187 483366 of c.vermeulen@zijngo.nl

Meer berichten