Logo eilandennieuws.nl
Het centrum van Middelharnis.
Het centrum van Middelharnis. (Foto: Archief Eilanden-Nieuws)

Ondernemers boos over annuleren bijeenkomst verkeersplannen

MIDDELHARNIS – Maandag 23 september zouden de wethouder en medewerkers van de gemeente de ondernemers van Middelharnis informeren over het Verkeerscirculatieplan. De bijeenkomst is vorige week plotseling afgeblazen door wethouder Feller. Het bestuur van BIZ Middelharnis Centrum is ontstemd: "Zo ga je niet met elkaar om."

Tekst: Martijn de Bonte

De bereikbaarheid van het centrum van Middelharnis en de achterliggende nieuwbouwwijken is een probleem waarover al jarenlang wordt gesproken. Door de bouw van nieuwe woningen, groeit het aantal verkeersbewegingen door Middelharnis en Sommelsdijk. In de gemeenteraad werd eerder gesteld dat er in de toekomst op de Langeweg, de scheiding tussen Middelharnis en Sommelsdijk, naar verwachting tienduizend voertuigen per dag rijden. In 2016 waren dat er zesduizend per dag. Bewoners van de straat trokken aan de bel om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid en de overlast die ze ervaren. In het nieuwe Verkeerscirculatieplan moeten er keuzes worden gemaakt om te voorkomen dat de toegangswegen naar Middelharnis/Sommelsdijk dichtslibben tijdens de spitsuren.

Tunnel of brug
De meest rigoureuze optie is een tunnel onder het Havenkanaal door, of een brug eroverheen. Daardoor kan het verkeer over de rondweg om Middelharnis heen rijden naar de nieuwbouwwijken en de parkeerplaatsen voor het centrum. De ondernemersvereniging juicht deze optie toe en stelt dat een ongelijkvloerse kruising jaren geleden al is toegezegd. Het college heeft eerder dit jaar aangegeven dat de kosten hiervoor naar schatting 20 tot 30 miljoen bedragen en acht dat financieel onhaalbaar. In een uitvoerige brief worden suggesties gedaan door de ondernemers op welke manier dit gefinancierd kan worden. Onderzoek of de provincie financieel kan bijdragen. En maak de grondprijs hoger van bouwkavels in de Westplaat, met een opslag voor de ontsluiting.

Autoluw centrum
Een andere optie om het verkeer in goede banen te leiden is een autoluw centrum. Dat blijkt uit een presentatie van de gemeente die is vertoond tijdens een informatiebijeenkomst eerder dit jaar, waarvoor de ondernemers niet waren uitgenodigd. De ondernemers zijn faliekant tegen de keus voor een autoluw centrum. "De bereikbaarheid van het winkelcentrum moet worden gegarandeerd en mag niet in gevaar komen." Het autoluw maken kan bijvoorbeeld door het afsluiten van straten, of het toepassen van eenrichtingsverkeer. De conclusie van de Ondernemersvereniging is dat de verschillende scenario's in het concept niet bijdragen aan een structurele oplossing van het verkeersprobleem. "Stop geen geld in voorzieningen die geen oplossing bieden. Stop geen geld in pleisters plakken. Het feit dat er voor nieuwbouwwijk de Westplaat nog steeds geen adequate ontsluiting is gepland c.q. aangelegd, is een planologische blunder. De gemeente moet dat onder ogen zien en nu een echte keuze maken."

Wethouder wil participatie
De wethouder schrijft in zijn bericht aan de Ondernemersvereniging: "Na intern overleg en diverse gesprekken over proces, inhoud en verwachtingen willen wij de bijeenkomst op maandag 23 september aanstaande helaas annuleren. De reden van de annulering is dat wij de bijeenkomst niet op zich zien, maar juist zorgvuldig de participatie willen organiseren. Dit participatietraject zal starten met een of meerdere inwonersavonden en daarna een informatiebijeenkomst met ondernemers. Wij benadrukken dat nog niks is besloten omtrent het verkeerscirculatieplan en juist de participatie daarbij noodzakelijk is. Medio oktober hebben wij de planning in kaart met betrekking tot deze informatiebijeenkomsten."

Eilanden-Nieuws heeft de gemeente afgelopen weken meerdere keren gevraagd om informatie over dit onderwerp. De woordvoerder geeft aan dat er pas later in het proces meer duidelijkheid kan worden gegeven over de plannen.

Meer berichten