Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Bezorgdheid over wachtlijsten in jeugdzorg en over verslaving

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naast de coalitiepartijen gaven ook de oppositiepartijen donderdagavond in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen. Een korte samenvatting van hun politieke statements.

Door Jaap Ruizeveld

Tuk (ChristenUnie): Goede aanpak van noodzakelijke dossiers zoals de Beroepscampus en het Fort Prins Frederik. De begroting dient op orde te zijn. Mogelijke verkoop van Eneco-aandelen biedt een positief effect op de reservepositie. maar de gemeente moet scherp blijven op de uitgaven. Het oppakken van nieuwe, financieel risicovolle investeringen, moet concreet getoetst kunnen worden. Anders doorschuiven tot lopende risicovolle projecten zijn afgerond. Zorgen zijn er over wachtlijsten in de Jeugdzorg en over verslaving en middelengebruik op het eiland.

Wil is er niet

Eijkenduijn (PvdA) vroeg om meer ambitie op het gebied van sociale woningbouw. Om criteria en afspraken voor huisvesting van senioren in de eigen omgeving / kernen. Een ruimhartiger compensatie in kosten project snel internet. Richtte zijn woorden op de diverse moties die zijn fractie bij de Kadernota 2020 zou indienen over o.a. gebrek aan steun eilandelijke Voedselbank, wachtlijsten in de jeugdzorg, jongerenparticipatie en N2 kinderen (Nederlands als tweede taal). Omdat - zijns inziens - bij het college al sinds 2014 de wil niet aanwezig is om knopen door te hakken rond de openstelling van bad 't Zuiderdiep op zondag kondigde hij een motie van treurnis daarover aan. (In onze vrijdagkrant berichtten wij dat er bij de uiteindelijke stemming voor deze insteek geen handen op elkaar kwamen).

Zoek grenzen op

Van Alphen (EVV): Goeree-Overflakkee is een moderne veelzijdige plattelandsgemeente die bijna alles in zich heeft inclusief een goed voorzieningenpakket. Vraag is of de economische basis nog versterkt kan worden. Daarvoor zijn twee aspecten te benoemen. 1. Het ontwikkelingsproces. Kunnen wij nog groeien en hoe zit het met het zogenoemde laadvermogen?. Ten tweede de woningbouw nu met veel innovatieve ontwikkelingen. Destijds werd gemakkelijk geaccepteerd als gesproken werd over een krimpgemeente. Dat zou niet zo erg zijn. Gelukkig is tijdig de omslag gerealiseerd door bouwers en gemeente. Prima, maar laten we oppassen voor verslapping. Blijf alert. Zoek de grenzen van de mogelijkheden op.

Geen cent

Zwerus (Groep Jan Zwerus) richtte zijn betoog op duurzame ontwikkeling en de energietransitie. Hij gaf aan geen cent te zullen investeren in deze activiteit. Hij onderbouwde zijn woorden met een bespiegeling wat - volgens zijn inzicht - een en ander financieel in 2028 zal betekenen voor een lokaal gezin. Maar niet alleen de noodzakelijke investering door particulieren wordt torenhoog ook het bedrijfsleven (MKB) krijgt met onrendabele investeringen te maken die weer zullen moeten worden doorberekend

Meer berichten