Logo eilandennieuws.nl
Even een trek in de waterbak van het Innovatiecentrum
Even een trek in de waterbak van het Innovatiecentrum (Foto: )

Leren boeten in het Stellendamse Boetlab

STELLENDAM – Vrijdagmiddag is in het Innovatiecentrum op de Stellendamse buitenhaven het Boetlab officieel geopend. Het gaat hier om een unieke samenwerking tussen het STC Visserijonderwijs en het bedrijfsleven, met als doel en inzet om het leerproces van studenten direct te kunnen koppelen aan de praktijk. Om te komen tot een succesvolle interactie tussen theorie en praktijk, nam Visserijvereniging Zuidwest het initiatief om samen met de Stellendamse Visserijschool en het Innovatiecentrum een lesprogramma op te stellen.

Door Jaap Ruizeveld

De lessen worden geïmplementeerd in het lesprogramma van alle leerjaren en worden gefinancierd vanuit de Stichting Steunfonds Visserijschool. Met het hanteren van het lesprogramma krijgen toekomstige visserijondernemers meer inzicht in de werking en het gedrag van visnetten en -tuigen. Dat alles in praktijksituaties. Opnieuw een duidelijk signaal dat de visserijcluster Stellendam, waar alles samenkomt, inclusief onderwijs, coöperatie en toeleveringsbedrijven, zich blijft manifesteren. Dit ondanks de huidige problemen waarmee de visserij te maken heeft.

Motivatie

Reden voor een informatieve bijeenkomst, maar met het hoogtepunt de opening van het Boetlab. Johan van Nieuwenhuijzen (algemeen directeur UFA), wethouder Tea Both (portefeuille Visserij), Hans Juch (voorzitter Visserijvereniging Zuidwest), Cor van Wijngaarden (manager STC), Anton Dekker (o.a. voorzitter coöperatie Westvoorne) en talrijke direct betrokkenen bij en in de visserijsector maakten hun opwachting om dit moment bij te wonen en/of op onderdelen hun kennis en verwachtingen over deze nieuwe samenwerkingsvorm te delen. Van Nieuwenhuijzen bood een drietal STC-studenten uit Hardinxveld, Zierikzee en Ouddorp gelegenheid te vertellen waarom zij voor lessen op de Visserijschool kozen en wat hen motiveert om zich in de sector verder te ontwikkelen.

Zuidwest

Voorzitter Hans Juch van Visserijvereniging Zuidwest gaf aan dat 66 visserijbedrijven doorlopend actief in beweging zijn. Als buitenstaander zie je dat niet zo, maar op het dek van kotters is in de afgelopen tijd onvoorstelbaar veel veranderd. Dat vereist het werven van menskracht die daarop met een frisse blik anticipeert. Vandaar onze nauwe contacten met het STC-onderwijs. Vakbekwaamheid moet behouden blijven in het fantastische vissersberoep. Met een steunfonds binnen de vereniging trekken wij met STC samen op. Innovatie in netten. In het Innovatiecentrum kan gelijk getest worden wat er op school is geleerd. Deze integratie van mogelijkheden, samenwerken in onderwijs en praktijk is daarom zo belangrijk. Een breed spectrum aan mogelijkheden. En netten boeten blijft. Juch verwacht een succesvolle samenwerking.

Handen en voeten

Cor van Wijngaarden (manager STC Stellendam) gaf inzicht in de opleidingen die op de school worden aangeboden. Studenten stap voor stap dichter bij de praktijk brengen en de gemotiveerde jongeren kennis en vaardigheden aanleren. Dat alles in samenwerking, gericht op een diploma en kansen in de bedrijfssector. Kritisch denken, creatief handelen. Doorgaan daar waar wellicht fouten zijn of worden gemaakt. Het Boetlab biedt handen en voeten om verder te komen. Het is nu onderdeel van het visserijonderwijs. Anton Dekker (vlootmanager/voorzitter coöperatie Westvoorne) schetste de ontwikkeling in de visserij. Met minder schepen, maar door innovatie slaagden wij er in toch hogere opbrengsten te bereiken.

Tongvangst

Kurk van de vloot blijft de tongvangst. Een percentage van 73% geeft dat duidelijk aan. Om in de toekomst - na het verdwijnen van andere technieken, waaronder in 2021 de puls - toch succesvol verder te kunnen vissen, is veel onderzoek nodig. Het ontwikkelen en testen van vistuig. Waterjet-technieken toetsen. Met de Stellendamse cluster hebben wij, zo besloot Van Nieuwenhuijzen, een perfecte basis. Het Boetlab is weer één van die stappen die steeds enthousiast en in samenwerking vooruit kunnen worden gezet. Nog dit schooljaar gaan studenten van de STC-visserijschool praktijklessen volgen in het Innovatiecentrum, dat speciaal voor onderwijsdoeleinden is uitgerust met moderne boetlokaalvoorzieningen. De opening van het Boetlab was het startsein voor die gewenste samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Samen zoeken naar oplossingen. Ready for 21* century skills education.

Meer berichten