Logo eilandennieuws.nl
De fotograaf legt vast hoe de bestuurders hun handtekening zetten.
De fotograaf legt vast hoe de bestuurders hun handtekening zetten. (Foto: )

Fusie woningbouwverenigingen is een feit

Met een serieuze blik zetten vijf bestuurders dinsdagmorgen 25 juni hun handtekening. Vanaf 1 juli gaan de vier eilandelijke woningbouwverenigingen samen verder. Na jaren van voorbereiding en discussie is het zover: één woningbouwvereniging voor heel Goeree-Overflakkee.

Tekst en foto: Martijn de Bonte

"We moeten nu vooruit kijken," zegt bestuurder Van der Valk van Fides Wonen beslist. "Het gaat nu pas echt beginnen," beaamt een ander. Vanaf 1 juli zijn de vier woningbouwvereniging op papier één organisatie met als voorlopige naam: Woningbouwvereniging Goeree-Overflakkee. Onder leiding van een interim bestuurder moeten de vier organisaties het komende jaar in de praktijk worden samengevoegd. Er moet een compleet nieuwe organisatie op poten worden gezet, met een nieuwe structuur, naam, beleid en doelstelling.

Nieuw kantoor
Een duidelijk zichtbare verandering wordt het kantoor van de nieuwe organisatie. Het pand van Woongoed GO aan de Landbouwweg in Middelharnis wordt vergroot, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor alle medewerkers van woningbouwvereniging Goeree-Overflakkee. Tijdens de verbouwing, die start in september, werken de medewerkers van Woongoed GO in het pand van Fides Wonen en in het leegstaande kantoor van de Rabobank aan het Beneden Zandpad. De planning is om in mei 2020 het nieuwe kantoor in gebruik te nemen. Naast het hoofdkantoor in Middelharnis blijven er ook nevenkantoren in Goedereede en Ooltgensplaat, zodat huurders in hun eigen omgeving terecht kunnen.

Twintig verschillende partijen
Notaris Benschop vertelt als de pennen zijn neergelegd dat de fusie een complex geheel is. "Omdat woningbouwverenigingen een publieke taak hebben zijn er veel spelregels, die strak zijn vastgelegd in de wet." Bij de fusie zijn twintig verschillende partijen betrokken die allemaal groen licht moeten geven, van de huurdersvereniging tot aan het ministerie. "Het is een complex geheel, waarbij alle puzzelstukjes op het juist moment moeten passen. Tot gisteravond was het nog spannend."

Bezit van miljard euro
De nieuwe organisatie bezit 6.600 verhuureenheden, de waarde daarvan gaat bij elkaar opgeteld richting een miljard euro. Binnen de nieuwe organisatie zijn er ruim 50 fulltime arbeidsplaatsen. Voor huurders verandert er op dit moment niks, die kunnen gewoon contact hebben met hun eigen woningbouwvereniging. De huurders zullen in de toekomst worden geïnformeerd als er praktische zaken gaan veranderen. De bestuurders zijn het er over eens dat de organisatie de eerste periode vooral druk zal zijn om intern alles goed op poten te zetten en de vier verschillende culturen, een ander noemt het bloedgroepen, samen te voegen. De uitdagingen voor daarna? "Verduurzaming van de bestaande panden, ontwikkeling in de kleine woonkernen en een digitaliseringsslag maken."

Weemoed

Het zetten van de handtekeningen is de start van een nieuw tijdperk, waarin de huidige bestuurders een stap terug doen om ruimte te bieden aan een nieuwe manager. Alleen Van der Valk van Fides wonen blijft naar eigen zeggen nog een "half jaar hand-en-spandiensten" verrichten binnen de nieuwe organisatie. De andere bestuurders zwaaien af. Er worden herinneringen opgehaald aan vervlogen jaren. Directeur Van Nieuwaal van Woongoed heeft 44 jaar geleden als jonge ambtenaar in het pand gewerkt van de notaris waar hij nu zijn handtekening zet. De cirkel is rond. Voor de nieuwe organisatie heeft hij een duidelijk advies: "Zet de huurders en woningzoekenden centraal."

Marius Troost van Beter Wonen Ooltgensplaat benadrukt dat de fusie voor iedereen beter is. Zijn collega Van Asperen van Beter Wonen Goedereede vult aan: "Er is een flink besparingspotentieel, dat komt ten goede aan mensen met een krappe beurs." Toch is er ook weemoed. Troost: "Ik ben al heel lang betrokken bij de woningbouwvereniging in Ooltgensplaat, het is best een emotioneel moment dat dit nu stopt. Dan monter: "Ik heb straks tijd over, misschien moet ik gewoon gaan vissen."

Juridische aspecten
Woongoed GO en Beter Wonen in zowel Goedereede als Ooltgensplaat worden juridisch opgeheven, hun bezit wordt overgedragen aan Fides Wonen. Waarna Fides Wonen formeel wordt omgedoopt naar Woningbouwvereniging Goeree-Overflakkee. Alle rechten en plichten van de vier voormalige woningbouwverenigingen worden overgenomen door de nieuwe organisatie. Ook de ledenraden en Raden van Commissarissen worden samengevoegd, die daardoor tijdelijk groter zijn dan gebruikelijk. Na een overgangsperiode moet de RvC in 2021 bestaan uit minimaal 3 tot maximaal 7 personen. De RvC houdt niet alleen toezicht, maar moet ook vooraf toestemming geven voor alle projecten met een waarde boven de drie miljoen. De ledenraad van de nieuwe organisatie moet in 2023 bestaan uit 11 tot 15 personen. Met dat aantal kunnen alle dorpskernen vertegenwoordigd zijn in de ledenraad. De overdracht van het woningbezit aan de nieuwe organisatie is vrijgesteld van overdrachtsbelasting, dat scheelt veel geld, met het huidige percentage van twee procent zou er een miljoenenbedrag moeten worden betaald aan de fiscus.

Meer berichten