Logo eilandennieuws.nl
Piet Breen (bij zijn Jersey koeien) in gesprek met EU-parlementslid Annie Schreijer-Pierik en de gemeentelijke delegatie. Foto: Wim van Vossen
Piet Breen (bij zijn Jersey koeien) in gesprek met EU-parlementslid Annie Schreijer-Pierik en de gemeentelijke delegatie. Foto: Wim van Vossen (Foto: Wim van Vossen)

CDA'er Schreijer–Pierik: "Geld voor agrarische sector moet blijven"

Op uitnodiging van het gemeentebestuur bracht het CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik dinsdag een werkbezoek aan Goeree-Overflakkee. Met als doel enerzijds de contacten met Brussel te versterken en te onderhouden. Anderzijds om support te bieden aan de agrarische sector. Daarom is ze het oneens met partijgenoot Hoekstra die deze week in een lezing heeft gezegd dat landbouwsubsidies voor andere doelen moeten worden ingezet.

Tekst: Jaap Ruizeveld

Er werden twee bedrijfsbezoeken afgelegd op Goeree-Overflakkee. In Dirksland bij Comgoed (Frans Franzen) en in Goedereede bij het biologisch melkveebedrijf met Jersey koeien van Piet Breen. Aansluitend was er een bijeenkomst van CDA-leden in complex Westvoorne. Na de ontvangst in het gemeentehuis vergezelden o.a. de wethouders Both en Bruggeman met gemeentesecretaris Van Esch en een ambtelijke delegatie hun gasten bij de bedrijfsbezoeken.

Oneens met Hoekstra
Annie Schreijer (lid CDA / EVP fractie in het Europees Parlement) gaf aan dat het CDA zoals bij de verkiezingen is en wordt uitgedragen de agrariërs in de uitoefening van hun bedrijf zal en blijft ondersteunen. Het is de realiteit dat je je moet inzetten om een basis te scheppen voor de noodzakelijke voedselproductie. Het EU-parlementslid reageerde met deze woorden ook op de rede die minister Hoekstra (CDA) diezelfde dag hield voor de Humboldt Universiteit in Berlijn. Daar pleitte de bewindsman voor een weerbaar en welvarend Europa, waarbij honderden miljarden euro's die de EU nu aan landbouw (en ook arme regio's) uitgeeft moeten worden geïnvesteerd in de economieën van de toekomst. "Het geld moet behouden blijven voor deze zo belangrijke sector", was de krachtige reactie van Annie Schreijer op de opmerking van de minister. "Laat Hoekstra maar eens kijken wat er allemaal al gedaan is." Afrondend zei ze kernachtig: "Wij beslissen".

Boer en natuur                                                                                                                                
In Dirksland kreeg het gezelschap informatie over de verschillende activiteiten van het bedrijf Comgoed bv aan de Oudelandsedijk. Composteren, biomassa, restgrondstoffen, bodemverbeteraars. Veel details kwamen er aan de orde. Over en weer werden vragen en antwoorden uitgewisseld. Bij het melkveebedrijf van Breen in Goedereede kon de pers enige tijd meeluisteren met de gesprekken die de bedrijfseigenaar met zijn bezoekers voerde. Vaak kernachtige statements. Geef de boer een plek. Maak het hem/haar niet bijna onmogelijk gelet op de wet en regelgeving om een bedrijf overeind te kunnen houden. Boer en natuur moeten met elkaar verder. Er dient een goed samenspel te zijn. Met een beleid waarin juist ook de provincie (met een plattelandsbeleid) een belangrijke rol dient te vervullen. Niet overal beperkingen opleggen en creëren. Productie van voedsel dient in de directe omgeving te worden gerealiseerd. Een boer kan toch niet op diverse fronten moeten strijden voor zijn bestaan? Rechten moeten juridisch vastgelegd kunnen worden. Zekerheden bij het ondernemen.

Kaas en ijs                                                                                                                                        
Naast deze bespiegelingen was er ook ruimte voor een rondleiding door de stallen. De biologische melkveehouderij is de belangrijkste speerpunt van het bedrijf. Na een aantal jaren zonder melkvee is in het najaar van 2014 het bedrijf uitgebreid met Jerseykoeien, waardoor de overstap is gemaakt naar biologisch boeren. De melk van de Jerseys wordt op het eiland verwerkt tot kaas en boerderij-ijs. "Duurzaam ondernemen laat ook het boerenleven niet ongemoeid. We staan met ons bedrijf voor de uitdaging om in te zetten op duurzaamheid en we zien het ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving. Maar het moet je wel mogelijk worden gemaakt, gaf bedrijfseigenaar Breen aan.

Meer berichten