Logo eilandennieuws.nl

Natuurorganisaties reageren opgelucht na uitspraak Brouwerseiland

Volgens de Raad van State is niet uitgesloten dat Brouwerseiland de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De aanvoer van zand dat wordt gebruikt bij het opspuiten van de eilanden kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta.

Daarnaast zijn de gevolgen voor de niet-broedvogels zoals de fuut, de aalscholver en de kleine zilverreiger in het natuurgebied Grevelingen niet voldoende onderzocht, terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied. Zo komt een deel van het project in dat natuurgebied te liggen, waardoor de vogels moeilijker voedsel kunnen vinden. Ook de natuurvergunning voor het project is daarom vernietigd.

Opluchting

Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee (NLGO) reageert enthousiast: "Wat een fantastisch nieuws dat deze megalomane gekte alsnog niet door gaat. Hulde voor iedereen die zich heeft ingezet voor gerechtigheid en realiteitszin." Ook de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Natuurmonumenten reageren opgelucht op het nieuws: "We zijn ongelofelijk blij met de uitspraak van de rechter. Het bevestigt de waarde van het kritisch blijven en het geven van een krachtig tegengeluid. De uitslag geeft een extra reden om heel snel met een visie op de bebouwing van de randen van Deltawateren te komen. Zonder een dergelijke visie en harde afspraken kunnen we snel weer in een dergelijke situatie komen. Dat is voor geen enkele partij wenselijk.'

Meer berichten