Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Facelift voor havenkom Middelharnis

Door: Kees van Rixoort

Tussen september, oktober 2019 en medio 2020 krijgt de havenkom van Middelharnis een flinke opknapbeurt. De gemeente wil de kademuren, het wegdek rond de haven en het geboomte op de kades onder handen nemen en historische elementen, zoals de openingen naar de spuien, weer zichtbaar maken. Maandag 15 april kregen omwonenden, ondernemers en gebruikers van het gebied de gelegenheid om op de eerste schetsen van de gemeente te reageren en hun ideeën naar voren te brengen.

Aanleiding voor de aanpak van de havenkom is een inspectie van de historische kademuur in 2017. Daaruit kwam naar voren dat delen van de muur niet meer de gewenste kwaliteit hebben. Van direct gevaar is geen sprake, maar er moet wel wat gebeuren. "De constructie is niet geweldig. Er zijn stappen nodig, we moeten aan de slag met de reconstructie van de kademuur", aldus wethouder Daan Markwat tijdens de bijeenkomst voor omwonenden in het Diekhuus.

"Reconstructie biedt ook een kans om tot een betere inrichting van het gebied te komen. De havenkom is een schakel tussen d'n Diek, het Spuiplein, de Parel van de Delta en de werf. We willen tot een zo optimaal mogelijke afstemming komen, zodat we kunnen spreken over een aanwinst voor Middelharnis."

De gemeente presenteerde een eerste schetsverkenning. Het plan is om de oudste stukken kademuur – aan de Spuistraat en het Vingerling – te restaureren en van een nieuwe fundering te voorzien. De overige delen, waar in de vorige eeuw nieuwe stukken muur voor de oude kades zijn gezet, zijn nog in orde.

Twee spuien

De haven van Middelharnis, van oorsprong een getijdehaven, had twee spuien: één aan de westzijde, die in 1943 is gedempt en nu het Spuiplein vormt, en één aan de oostzijde. De doorgangen naar die spuien vanuit de havenkom moeten na de facelift weer zichtbaar zijn. Dat geldt ook voor de doorgang richting het poldergemaal onder aan de Oostdijk. Zo krijgt de havenkom nog meer historische uitstraling.

Shared space

Rond de havenkom moet, de eerste schetsverkenning volgend, een shared space komen voor automobilisten, fietsers en wandelaars. Er is meer ruimte voorzien voor terrassen. De verkommerende eiken kunnen weg, zodat er straks rond de haven alleen nog linden staan.

Voor het wegdek hebben de plannenmakers gebakken klinkers in gedachten, naast kinderkopjes, gekleurde stoepjes en markeringen in steen van de drie historische doorgangen naar spuien en poldergemaal. Zo komt er een eind aan de huidige 'kakofonie' van bestratingsmateriaal. Mogelijk komt het ooit verdwenen hardstenen trapje in de kademuur terug.

Autovrij of -luw

De reacties van omwonenden, ondernemers en gebruikers waren overwegend positief. Wel waren er kritische kanttekeningen bij het idee om een tweede shared space in Middelharnis te creëren. De eerste, Koningin Julianaweg, staat volgens een van de insprekers ook bekend als race space. "Een slecht idee in de beperkte ruimte rond de havenkom." Anderen pleitten voor het autovrij of autoluw maken van het gebied, het weren van zwaar verkeer, of in ieder geval te wachten met verkeersplannen tot het Verkeerscirculatieplan voor heel Middelharnis klaar is.

Fietsen

De geschetste kinderkopjes vielen niet in goede aarde: veel te glad, zeker voor ouderen met een rollator. Diverse omwonenden misten parkeermogelijkheden voor fietsen in de schetsverkenning en een afscheiding op de kaderand aan het Vingerling om de veiligheid te bevorderen. Ook kreeg de gemeente de wens mee om de handhaving op orde te brengen en het straks nieuw ingerichte gebied netjes te houden.

Na deze informatie- en meedenkavond maakt de gemeente een definitieve schets voor de havenkom. De omwonenden, ondernemers en gebruikers kunnen daar kennis van nemen tijdens een volgende informatieavond in juni of juli. Daarna kunnen de werkzaamheden in september of oktober beginnen. De kademuren zouden in 2020 vóór het nieuwe vaarseizoen klaar moeten zijn.

Meer berichten