Logo eilandennieuws.nl
Voorzitter Jan-Kees Wielhouwer overhandigt het startdocument aan wethouder Berend Jan Bruggeman.
Voorzitter Jan-Kees Wielhouwer overhandigt het startdocument aan wethouder Berend Jan Bruggeman. (Foto: )

SchuldHulpMaatje helpt mensen uit de schulden

MIDDELHARNIS – Schulden, het komt in de beste families voor. En het lukt lang niet iedereen om uit de financiële sores te komen. Een vrijwilliger van SchuldHulpMaatje kan in dat geval meedenken, praktische tips geven en bemoedigen. Op Goeree-Overflakkee is nu ook een locatie van SchuldHulpMaatje. Recent presenteerde de eilandelijke stichting zich en ontving wethouder Berend Jan Bruggeman het startdocument van het bestuur.

Door Kees van Rixoort

SchuldHulpMaatje is een initiatief van landelijke kerken. In 2010 was de start en inmiddels zijn er al in 116 gemeenten locaties met vrijwilligers, die in aanvulling op de professionele schuldhulpverlening werkzaam zijn. Vorig jaar namen tien kerken op Goeree-Overflakkee – voornamelijk hervormde PKN-kerken – het initiatief om ook op het eiland tot een SchuldHulpMaatje-locatie te komen en eind november was de oprichting een feit.

"Het is de bedoeling dat ook andere kerken aansluiten", zegt Jan-Kees Wielhouwer, bestuursvoorzitter van SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee. De stichting werkt samen met de gemeente en zoekt ook samenwerking met bijvoorbeeld Humanitas en Stichting ZIJN.

"Het is de bedoeling dat SchuldHulpMaatje mensen met schulden bijstaat. Het is zeker niet de bedoeling om het werk van de gemeente en professionele hulpverleners over te nemen, of de zoveelste instantie te zijn. Onze vrijwilligers gaan naast mensen met schuldenproblematiek staan. Als een hand en een voet van dienst zijn om de financiën op orde te krijgen", aldus Wielhouwer. "Zodra er schuldhulpverlening is, treden wij terug."

De inzet van SchuldHulpMaatje is er voor iedereen, dus niet alleen voor de achterban van de kerkelijke initiatiefnemers. "Wij doen dit vanuit een kerkelijke drive: je naaste liefhebben en oog hebben voor iedereen." De hulp is gratis.

Oproep

SchuldHulpMaatje werkt met gecertificeerde vrijwilligers. Ze kunnen pas aan de slag na een screening, een intakegesprek en een training van drie zaterdagen. Coördinator Gerben van Asperen van de eilandelijke stichting roept geïnteresseerden op om zich als vrijwilliger aan te melden. Dat kan via www.schuldhulpmaatje.nl (locatie Goeree-Overflakkee). "We willen starten met vijf vrijwilligers. We hopen ook op een jongere, want bij jongeren speelt de schuldenproblematiek ook."

Potentiële schuldhulpmaatjes hoeven niet financieel onderlegd te zijn. "Het gaat meer om een arm om iemand leggen en begeleiden, zodat hij of zij in de toekomst uit de schulden kan blijven. Dan kan door te werken aan een gedragsverandering en meer zelfredzaamheid te creëren."

De financiering van SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee bestaat deels uit een subsidie van de gemeente. Daarnaast heeft de stichting subsidieaanvragen ingediend bij enkele fondsen. Verder kan iedereen die de stichting een goed hart toedraagt doneren. De stichting bezit de ANBI-status.

Wethouder Berend Jan Bruggeman is blij met het eilandelijke SchuldHulpMaatje. "Schulden vormen een serieus probleem. De gemeente wil meer doen op het gebied van signalering en preventie. Dit initiatief sluit daar mooi bij aan. Beter voorkomen dan genezen, jullie stichting kan daar een rol in vervullen. Dat ondersteunen wij graag."

Hij had ook goede woorden over voor de laagdrempeligheid. Want: "De stap naar de gemeente kan groot zijn." De wethouder zei te hopen op een goede samenwerking en op een dankbaar gebruik van SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee.

Meer berichten