Logo eilandennieuws.nl
De N59 bij knooppunt Hellegatsplein. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat, Joop van Houdt
De N59 bij knooppunt Hellegatsplein. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat, Joop van Houdt (Foto: Joop van Houdt)

Verkeersveilige en duurzame N59 stap dichterbij

REGIO - Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben de eerste concrete maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N59 te verbeteren en de weg duurzamer te maken.

Zo wordt er onderzoek gedaan naar het scheiden van de rijbanen op het traject Hellegatsplein – Schaapsweg met een geleiderail en naar het aanpassen van de kruising N59 / Schaapsweg. Ook roepen de samenwerkende overheden weggebruikers op om mee te denken over een betere verkeersdoorstroming op het Hellegatsplein. Daarnaast worden onder meer verkeerslichten aangepast en camera's geplaatst om Smart Mobility toepassingen mogelijk te maken.

Meerdere manieren
De samenwerkende partijen bekijken naar meerdere manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eenvoudige aanpassingen, zoals het verplaatsen van een aantal borden, voert Rijkswaterstaat uit in de eerste helft van 2019. Andere mogelijke maatregelen, waaronder het fysiek scheiden van de rijrichtingen, worden de komende maanden verder onderzocht.

Ideeën gevraagd
Het samenvoegen van het verkeer van de A29 en de A59 naar één rijstrook zorgt regelmatig voor een slechte doorstroming van het verkeer op het Hellegatsplein. De samenwerkende partijen zoeken daarom naar (innovatieve) ideeën die deze situatie op een veilige manier kunnen verbeteren. Weggebruikers worden van harte uitgenodigd ideeën aan te dragen. Dat kan via de website www.n59vandetoekomst.nl. De verzamelde ideeën worden meegegeven aan de marktpartijen (ondernemers) die binnenkort via een openbare aanbesteding voorstellen kunnen indienen.

Gefaseerde uitwerking
De maatregelen volgen uit een bestuursovereenkomst die in maart 2018 werd gesloten tussen Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Doel van de overeenkomst is de N59 verkeersveiliger en duurzamer te maken. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar aanvullende manieren om de N59 te verbeteren. Dat betekent dat het maatregelenpakket gefaseerd wordt vastgesteld en uitgevoerd. Een toelichting op de genoemde maatregelen is te vinden op www.n59vandetoekomst.nl.

Meer berichten