Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Bas Visser 40 jaar organist

LANGSTRAAT - Op 23 juli was het 40 jaar geleden dat de heer B.D. (Bas) Visser organist werd in de Hervormde kerk te Langstraat. In de dienst van zondag 26 augustus werd bij dit jubileum stil gestaan. Ds. G.J. Anker, de predikant van de Hervormde gemeente van Ooltgensplaat en Langstraat ging voor. Hij mocht in het dankgebed de Heere danken voor de kracht en lust die Hij de heer Visser als die jaren gegeven heeft.

Na de dienst werd Bas Visser nog door hem toegesproken. Hierna volgde een toespraak van de heer J. Dogterom, als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Deze speldde de jubilaris een draaginsigne in goud van de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de Protestantse Kerk in Nederland op. Dhr. Dogterom noemde het feit dat er nimmer problemen waren. Er was in al die jaren bijzonder weinig tijd gestoken in het vergaderen met elkaar. Hij zegde dhr. Visser dank voor die 40 jaren trouwe dienst. Tevens ontving dhr. Visser een oorkonde, die bij de insigne behoorde uit handen van de scriba van de kerkenraad, dhr. P. Mans. Deze memoreerde in een kort persoonlijk woord de situatie, zoals die was in de kerk van Langstraat 40 jaar geleden. De destijds uitgesproken wens dat de nieuwe organist vele jaren in Langstraat zou mogen spelen, is vervuld.

De heer Visser werd nog toegezongen uit Psalm 147: 1 'Laat 's Heeren lof ten Hemel rijzen.' met orgelbegeleiding van Floris van Gils. Na de goed bezochte dienst was er gelegenheid om Bas Visser en zijn vrouw te feliciteren. Tenslotte maakten vele aanwezigen gebruik van de mogelijkheid om in de tuin achter de kerk samen koffie te drinken.

Meer berichten