Logo eilandennieuws.nl
 Ds. Van Exel voor de Gereformeerde Kerk van Stad aan ‘t Haringvliet.Foto: Hans Villerius
 Ds. Van Exel voor de Gereformeerde Kerk van Stad aan ‘t Haringvliet.Foto: Hans Villerius

Ds. Van Exel neemt afscheid van Gereformeerd Stad

STAD AAN ‘T HARINGVLIET - Een afscheid in de gebruikelijke zin van het woord is het niet omdat ds. N.J.A. (Niek) van Exel slechts voor één dag per week aan de gereformeerde kerk van Stad aan ‘t Haringvliet was verbonden. Maar toch is het iets om bij stil te staan dat hij op 16 september een periode van dertien jaar als ‘dominee van Stad’ afsluit.

Door: Harry Groenenboom

In 1998 kwam ds. Van Exel als geestelijk verzorger werken in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat was een baan van 36 uur per week, een stuk minder dan de 60-70 uur uur die hij daarvoor als gemeentepredikant in Lelystad gewend was. “Daarom kreeg ik het gevoel: ik kan er best iets bij doen. En: Ik miste de kerk”. Aanvankelijk was de afspraak dat ds. Van Exel voor een periode van vier jaar aan de gemeente verbonden zou blijven, “als God het zegent”. Uiteindelijk zijn dat dertien jaar geworden (1 augustus 1999 tot 16 september 2012). “In die tijd zijn er belangrijke dingen gebeurd. Zoals het ontstaan van de PKN in 2004. Dat is een heel proces geweest waar de gemeente intensief bij werd betrokken, onder andere via gemeenteavonden. Uiteindelijk is besloten mee te gaan in de PKN”.

Nieuwe Bijbelvertaling

Hij vertelt verder dat ook de invoering van de Nieuwe Bijbelvertaling een proces van gewenning is geweest (en nog is). “Men was heel erg gewend aan de NBG-vertaling van 1951”.

Toen ds. Van Exel naar Stad kwam telde de gemeente tegen de driehonderd leden. Nu zijn dat er nog zo’n 239. “We hebben te maken met een krimpende kerk. Dat betekent dat je als gemeente naar de toekomst moet kijken. Hoe blijf je als gemeente op zo’n verantwoord mogelijke manier functioneren?” Om aan de krimp het hoofd te kunnen bieden, heeft de Ichtuskerk van Stad een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Emmaüsgemeente van Middelharnis. “We blijven twee zelfstandige gemeenten, waarbij we op dit moment voornamelijk samenwerken op het gebied van het jeugdwerk. Intussen gaat de al bestaande samenwerking met de hervormde kerk hier in Stad ook gewoon door”. De samenwerking met de hervormde gemeente bestaat uit enkele gezamenlijke activiteiten rondom kerst en tweemaal per jaar een gezamenlijke kerkenraadsvergadering.

Brazilie

Behalve als gemeentepredikant en geestelijk verzorger voor gevangenen is ds. Van Exel ook negen en een half jaar actief geweest als missionair predikant in Brazilië. Vanuit de presbyteriaanse kerken die daar zijn, hield hij zich onder meer bezig met het stichten van gemeenten. In de periode daarna was hij jarenlang directeur van Youth for Christ. Hij vertelt dat onder zijn leiding de koffiebars een belangrijk middel waren om met jongeren over geloof te praten.

Ds. Van Exel heeft geen hekel aan werken. Is hij niet bang dat hij zich gaat vervelen na zijn afscheid? Hierop antwoordt hij: “Ik zal blij zijn als ik meer tijd heb voor mijn vijf kinderen en acht kleinkinderen. Verder word ik dit jaar 70. Ik ga rustig - in de geest van Habakuk - op mijn wachttoren zitten, en dan ga ik zien wat God op mijn weg brengt. Maar het zal stellig iets te maken hebben met het doorgeven van geloof”. Over de vraag of hij hobby’s heeft, moet hij nadenken: “O ja, zeilen. Dat vind ik erg leuk om te doen. Maar mijn grootste hobby is eigenlijk gewoon mensen, met mensen omgaan”. Zijn hart ligt dan ook bij de kerk. “Ik geloof in de kerk. Christus is de Koning van Zijn kerk. En daarom geloof ik in de toekomst van de kerk”.

Teveel binnenkerkelijk?

Dan, peinzend: “Zijn wij niet teveel binnenkerkelijk bezig? Dat bedoel ik niet als kritiek, maar dat is echt een vraag die ik wil stellen. Mensen hebben geen idee meer waar de kerk voor staat. Ik denk aan een gesprek dat ik had met een meisje in een koffiebar in Utrecht. Het ging over het verhaal van Zacheüs. Zacheüs leefde goddeloos, maar Jezus zag hem toen hij in de boom zat. Ik vroeg toen aan dat meisje: “Wil je wel geloven dat God jou op het oog heeft, ook in jouw schuilplaats? Als je wilt geloven dat Gods oog op je is, gebeurt er iets met je. Jij gaat misschien andere prioriteiten stellen vanavond. Je gaat ervaren dat leven vanuit je geloof je vrede schenkt die je nu niet hebt. Dat meisje begon te huilen en zei: Waarom heeft nooit iemand mij dat verteld?”

Wat ds. Van Exel na zijn afscheid in elk geval nog even wil voortzetten, is om als vrijwilliger van stichting Epafras Nederlandse gevangenen in Braziliaanse gevangenissen te bezoeken. “Ik wil graag mensen de weg wijzen in het geloof. Op Christus wijzen”. Een tekst die hem daarbij motiveert, en eigenlijk bij al zijn werk in de kerk, noemt hij psalm 37:5 die hij als leidraad altijd overal bij zich heeft: “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het doen” Ik heb altijd geprobeerd om mensen in aanraking te brengen met een God die hen roept”.

Kerkelijk werker

De plaats van ds. Van Exel zal na zijn afscheid worden ingenomen door een kerkelijk werker. Of de afscheid nemende predikant tenslotte nog iets wil zeggen? “Dat ik met ontzettend veel plezier in deze gemeente gewerkt heb. Er was een goede klik met jongeren en ouderen in deze gemeente.

Ik heb gegeven wat ik in me had en ik heb veel ontvangen aan vertrouwen en ondersteuning in allerlei vorm. Veel herinneringen, lief en leed, gaan met me mee”.

Meer berichten