Het Belangenrijk speelt ‘Als de dijken breken’ in Onder de Wiek, Dirksland.
Het Belangenrijk speelt ‘Als de dijken breken’ in Onder de Wiek, Dirksland.

‘Als de dijken breken’: indringende verbeelding van de Watersnoodramp

Algemeen

DIRKSLAND - In het halfduister staan vier microfoons. Daarachter evenzovele zingende acteurs: twee mannen en twee vrouwen. Hun haren zijn nat, ze dragen een donkere plastic kiel. Achter hen is op een paar meter breed projectiescherm constant golvend en kolkend water te zien. De muziek is dreigend, eerst schriel en schril, later aanzwellend tot bulderend volume. Het water komt, dat is duidelijk.

Door Kees van Rixoort