Het vrijwillige brandweerkorps Ouddorp, met jeugdteam en oudgedienden.
Het vrijwillige brandweerkorps Ouddorp, met jeugdteam en oudgedienden.

Nieuwe brandweerkazerne Ouddorp geopend

Algemeen 617 keer gelezen

OUDDORP - Sinds afgelopen vrijdagmiddag beschikt de blusgroep van de vrijwillige brandweer Ouddorp over een prachtige nieuwe kazerne. Gerealiseerd op een goed zichtbare en historische locatie aan de Hofdijksweg, in het midden van de samenleving. 

“Een symbool van veiligheid. De brandweer is immers onmisbaar”, stelde burgemeester Ada Grootenboer in haar toespraak bij de opening van het complex. Die handeling verrichtte zij samen met Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VVR) met het letterlijk wegblazen van doek dat de toegang vanuit de opstelruimte van de blusvoertuigen naar de faciliteiten in het gebouw blokkeerde.

Burgemeester Grootenboer zei trots te zijn op deze voorziening, die met alle faciliteiten volledig voldoet aan de eisen van de tijd en een aanwinst is voor de veiligheid op de kop van het eiland. Dit na de fraaie locatie in Goedereede en straks ook in Stellendam. Zij maakte van de gelegenheid gebruik jongeren op te roepen zich als vrijwilliger bij de brandweer aan te sluiten. Algemeen directeur Littooij van de VRR was uitermate enthousiast - niet alleen over het nieuwe complex maar zeker ook over de gekozen locatie van de kazerne: in het centrum van het dorp. “Als de brandweer zichtbaar is, geeft dat vaak een veilig gevoel”, gaf hij aan. “Het geeft inhoud aan de directe binding van deze voorziening met de lokale samenleving. Binding moet je soms creëren, handen en voeten durven geven op raakvlakken waar vrijwilligers en beroepsgroepen met elkaar zich voor het algemeen belang inzetten. Binding gedijt met wat geven en nemen, zonder overigens de essentiële aspecten los te laten.”

Specifiek ontwerp

Dit alles vond plaats in een feestelijke sfeer en in aanwezigheid van o.a. clustercommandant Goeree-Overflakkee Hans Vroegindeweij, het team van de jeugdbrandweer, oudgedienden van het korps en vertegenwoordigers van Het Rode Kruis Ouddorp, die over een eigen mooie (instructie)ruimte in het complex kunnen beschikken. Vanuit deze nieuwe kazerne staan de brandweervrijwilligers bij branden en incidenten direct en snel 24/7 paraat voor de inwoners en bezoekers van de toeristengemeente en uiteraard voor de bedrijven en instellingen. De Blusgroep vrijwillige brandweer Ouddorp onder leiding van Jan-Cees van der Klooster telt 16 leden en een jeugdteam met 12 leden. Wat materieel betreft beschikt het korps over een tankautospuit en een 4x4 voertuig met aanhanger met ook bluscapaciteit. Dit laatste voertuig wordt vooral ingezet bij incidenten op campings met nauwe toegangswegen, branden in het buitengebied op moeilijk toegankelijke locaties en ook voor inzet in het duingebied.

Architectuur

Het ontwerp van de nieuwe kazerne aan de Hofdijksweg is gebaseerd op de zwarte schuren die men vroeger, maar ook nu nog veelvuldig ziet achter de zo karakteristieke lintbebouwing van het kustdorp. Wie anders dan Jean Paul Bron van Zeelenberg Architectuur in Ouddorp slaagde er in dit in deze kazerne gestalte te geven, samen met uitvoerder Middelwatering Bouw.

Historisch

De oude brandweerkazerne was gehuisvest in een deel van een historisch schoolgebouw (School met de Bijbel) en dateerde uit 1907. Toen in juni 2021 burgemeester Grootenboer en Arjen Littooij van de VRR het startsein konden geven voor nieuwbouw en de sloop kon beginnen, werd zorgvuldig de eerste steen met het opschrift Eben Haëzer bewaard. De steen werd destijds gelegd door W. Voogd. Deze steen is nu op een fraaie, opvallende plek ingemetseld in het nieuwe brandweercomplex. Daarvoor zijn door een enthousiast blusgroeplid eerst oude stenen rondom schoongemaakt en gebikt en in de nieuwe formatie ingebracht.

Klaarstaan

“Van groot tot klein incident, het gevoel dat je kunt helpen geeft veel voldoening”, vertelde één van de oudgedienden. Samen met zijn makkers voelt hij zich nog steeds nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het brandweerkorps. “Vrijwilliger zijn hier op de Kop van Goeree was en is fijn. Je kent elkaar. Je helpt als het nodig is.” (Door Jaap Ruizeveld)

Uit de krant

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief