Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Zoeken naar verbindingen met elkaar en oppassen voor polarisatie in samenleving

GOEREE-OVERFLAKKEE - “Aanpassen en doorgaan. Teleurstellingen accepteren. Niet bij de pakken neerzitten maar kijken wat kan en proberen er samen het beste van te maken. Dat hebben we het afgelopen jaar vaak moeten doen. Daarbij passen complimenten aan onze inwoners, ondernemers en organisaties van Goeree-Overflakkee die veerkracht hebben getoond”. Startwoorden van burgemeester Ada Grootenboer donderdagavond in haar digitale nieuwjaarstoespraak 2022 vanuit een daarbij passende locatie. Het prachtig met liefde, vakmanschap en doorzettingsvermogen gerestaureerde Oude Raadhuis van Ooltgensplaat. (In dit artikel een samenvatting van belangrijke punten uit de toespraak)

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Wim van Vossen

“Veerkracht geeft kleur. Aan onze omgeving, aan ons Goeree-Overflakkee. Veel positieve aspecten maar helaas niet altijd met mooie kleuren. Polarisatie, de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving, is al ingezet voordat corona de wereld in haar greep kreeg. Steeds meer: “ieder voor zich”. Soms lijkt het alsof we het vermogen kwijt zijn om samen naar oplossingen te zoeken. We sluiten uit, in plaats van verbinding met elkaar te zoeken. Als je het niet eens met elkaar bent, mogen de ergste dingen gezegd worden. Niet luisteren naar elkaar, maar kwetsen en beledigen. Maar dat is, wat mij betreft, niet “samen” leven, zei de burgemeester. “Spring over je eigen schaduw heen, accepteer dat iedereen anders is en anders over bepaalde zaken kan denken en zoek naar de dingen die verbinden. We willen dat het goed gaat met ons eiland en haar inwoners. Dat we trots zijn op wat onze gemeente te bieden heeft. Niet voor niets weten ook gasten ons te vinden en te genieten van al het moois. Van Ooltgensplaat tot Ouddorp, we mogen, met recht, trots zijn op ons eiland”

Doorontwikkelen

Voor de eigen overheid, na de verkiezingen in maart in een nieuwe samenstelling van bestuur en gemeenteraad, en voor de ambtelijke organisatie, ligt de focus de komende jaren op het door ontwikkelen van Goeree-Overflakkee, gaf Ada Grootenboer aan. Bouwen aan een aantrekkelijk, vitaal en duurzaam eiland. Waar elk dorp een eigen karakter heeft én eigen uitdagingen kent. Dat betekent bijvoorbeeld evenwicht tussen behoud en ontwikkeling in Ouddorp, het creëren van meer levendigheid in het centrum van Middelharnis/Sommelsdijk, maar ook de centrumontwikkeling van Oude-Tonge en de gebiedsaanpak in Den Bommel. Blijvende inzet voor goede bereikbaarheid. De Haringvlietbrug, maar ook de veiligheid en verbetering van de N59 blijven belangrijk. Daarnaast heeft ook kustverzanding de aandacht. De nautische ondernemers / de vissersschepen verdienen ruimte om te kunnen ondernemen.

Lerende organisatie

In het voorbije jaar bleek dat wij een lerende organisatie zijn. Zoals bijvoorbeeld in Oude-Tonge, waar onbegrip leefde over gemaakte keuzes. Keuzes die beter uitgelegd hadden moeten worden. Als gemeente aangeven dat wij niet alles alleen kunnen oplossen. Als je als starter thuis moet blijven wonen omdat er geen huis te vinden is, dan is dat ontzettend zuur. We kunnen wel ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld prestatieafspraken te maken met woningcorporatie Oost West Wonen of door uitgangspunten vast te stellen bij nieuwbouw of door faciliterend grondbeleid. Een vraagstuk dat wij met elkaar moeten oppakken”, gaf de burgemeester aan.

Er is veel gebeurd

“Veel projecten passeerden in 2021 de revue of worden voortgezet. Beroepscampus Zuid in Sommelsdijk werd in gebruik genomen, er wordt nu gewerkt aan bouwdeel Noord. Vele partijen werken hier samen aan eigentijds onderwijs en maximale ontplooiingskansen voor onze jonge vakmensen. Een mooi project op dit vlak is de Proeftuin Van Pallandt, waar agrariërs aan de slag zijn met duurzame innovatie. Bij aanpak van verslavingsproblematiek zijn en worden belangrijke stappen gezet. Er wordt gestart met de invoering van het IJslands Preventiemodel. In Nederland wordt dat ‘Opgroeien in een kansrijke Omgeving’ genoemd. Met dit model is eerder het middelengebruik onder IJslandse jongeren sterk afgenomen. De verbinding met elkaar zoeken komt in bijna alles terug. De gemeente is overtuigd van de meerwaarde van samenwerking met onderwijs, ondernemers, buurgemeenten en andere overheden.

Duurzaamheid

Projecten vragen om creativiteit. Ook op het gebied van duurzaamheid. Niet van bovenaf bepalen maar samen met inwoners en ondernemers werken aan bijvoorbeeld de overgang van aardgas naar goede alternatieven. In een aantal dorpen wordt onder de paraplu van Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee gezocht naar duurzame alternatieven. Door inwoners en ondernemers, voor inwoners en ondernemers. Stad aan ’t Haringvliet is een mooie voorloper en staat als eerste dorp dit jaar voor de keuze. Gaat Stad ja zeggen tegen groene waterstof? stelde de burgemeester zich de vraag.

Eén samenleving                                                                                                                                         

Woorden van dank waren er voor de tomeloze inzet van beroepskrachten op een breed pallet van onderwerpen, de vele vrijwilligers en mantelzorgers. “Samen geven zij kleur aan Goeree-Overflakkee. Denkend daarbij aan de regenboog. Symbool van troost en hoop en voor diversiteit. De mens in al zijn kleuren, met al zijn verschillen, allemaal uniek. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of zichtbare en onzichtbare beperkingen. Zoals in een orkest is iedereen verschillend, maar samen vormen we één samenleving”. Als eerste burger wenste mevrouw Grootenboer namens het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie eenieder een hoopvol, gezond en kleurrijk 2022.

Meer berichten