Logo eilandennieuws.nl
<p>Fracties van &nbsp;EVV en VKGO in huidige samenstelling. Met wethouder Berend Jan Bruggeman (VKGO), voorzitters Johan de Vos (VKGO) en Aat van Alphen (EVV) en raadsleden Willy Heintjes, Akkie Krouwel en Jannie Campfens (allen VKGO) en Henk van der Meer (EVV).</p>

Fracties van  EVV en VKGO in huidige samenstelling. Met wethouder Berend Jan Bruggeman (VKGO), voorzitters Johan de Vos (VKGO) en Aat van Alphen (EVV) en raadsleden Willy Heintjes, Akkie Krouwel en Jannie Campfens (allen VKGO) en Henk van der Meer (EVV).

(Foto: )

Fusie VKGO en EVV een feit, partij gaat als VKGO verkiezingen in

GOEREE-OVERFLAKKEE - Met als centrale insteek verdere versnippering tegen te gaan en de noodzaak om een daadkrachtig bestuur voor het eiland mogelijk te maken, voerden de politieke partijen Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) en Eiland van Vrijheid (EVV) de afgelopen maanden constructieve gesprekken, die tot een succesvolle fusie hebben geleid. Onder de vlag van de lokale partij VKGO, waarin EVV is geïmplementeerd, wordt nu in maart 2022 aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Johan de Vos, huidig fractievoorzitter van VKGO wordt lijsttrekker. De kandidatenlijst wordt op korte termijn bekendgemaakt

Tekst en foto: Jaap Ruizeveld

Uit contacten afgelopen weekeind met Johan de Vos en Aat van Alphen blijkt dat er in het voortraject op weg naar de fusie geen echte knelpunten waren. Men constateerde dat met gebruik van elkaars expertise er gezamenlijk een sterke formatie kan worden geformeerd die gewenste veranderingen/verbeteringen in beleid en uitvoering kan representeren. “We willen dit doen met ambities die getuigen van realiteit. Gericht op terreinen waar de lokale overheid echt invloed kan uitoefenen. Vooral ambities die de gemeenschap van Goeree-Overflakkee ten goede komen.”

Of dat mogelijk wordt gemaakt hangt uiteraard af van de stem van de kiezer in maart volgend jaar. De Vos en Van Alphen zeggen te hopen dat de huidige ontwikkelingen met betrekking tot voorgaande verkiezingen - waarin lokale partijen goed scoorden - in maart 2022 navolging krijgt op Goeree-Overflakkee. Dan wordt het aantal raadszetels uitgebreid van 29 naar 31. Komende maand (20 december) vindt de registratie plaats van partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen willen deelnemen. Op maandag 31 januari 2022 volgt de kandidaatstelling en het aanleveren van de bijbehorende documenten. 

Headlines

Beide huidige fractievoorzitters zijn uiteraard bereid enkele headlines aan te geven waarop de nieuwe formatie VKGO in de raadsperiode 2022-2026 wil inzetten. “Wonen is een eerste levensbehoefte en woningbouw is een van de weinige (grote) thema’s waarop de gemeente echt invloed heeft. Het uitvoeren van een adequaat programma doet ertoe. Dit omdat de gemeente de komende jaren een flink aantal woningen kan bouwen. Dat betekent in principe voor de dorpen kansen op uitbreiding. We willen inzetten op wooneconomie. Immers, door de wat excentrische ligging van het eiland is de kans van vestiging van nieuwe bedrijven in de gemeente minder groot.” Een twee headline is volgens de fusiepartij het bevorderen van sociale cohesie. ”Ofwel het in stand houden via subsidies van clubs, verenigingen op het gebied van sport, cultuur en educatie. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Het heeft een verbindende werking en onmiskenbaar gezondheidsaspecten.” Een derde punt is de economie. “De gemeente heeft een sterke MKB. Het is onze taak te faciliteren en te zorgen voor goede bedrijfsterreinen en soepele regelgeving. Het op een hoger niveau brengen van de sector recreatie en toerisme (meer kwaliteit) is eveneens een thema waarop de gemeente invloed kan uitoefenen en van belang is voor de economie. En Goeree-Overflakkee hoeft zich wat ons betreft niet per se te onderscheiden van anderen bij het uitvoeren van rijksbeleid, met name bij de energietransitie.”

Meer berichten