Namens Molenstichting Goeree-Overflakkee hebben Corstiaan Kleijwegt en Hendrik den Boer zojuist een cheque van € 15.000 in ontvangst mogen nemen (Foto: Hans Villerius).
Namens Molenstichting Goeree-Overflakkee hebben Corstiaan Kleijwegt en Hendrik den Boer zojuist een cheque van € 15.000 in ontvangst mogen nemen (Foto: Hans Villerius).

Windmolens van ‘Krammer’ laten ook korenmolens weer draaien

Algemeen 426 keer gelezen

REGIO – Stichting Windfonds Krammer heeft woensdagavond 14 juli weer een aantal maatschappelijke goede doelen in de regio verblijd met mooie financiële bijdragen. Met de ontvangen donaties kunnen de begunstigden speciale projecten of initiatieven realiseren waarvoor ze bij het Windfonds konden aankloppen voor geldelijke steun. Twee keer per jaar doet het windfonds dergelijke donaties. Ditmaal waren het Molenstichting Goeree-Overflakkee, Heemkundekring Philippuslandt, Kijk- en Koophal Bruinisse en Voetbalvereniging Bruse Boys die in het servicegebouw van Windpark Krammer hun cheques in ontvangst mochten nemen. Het was na anderhalf jaar beperkingen vanwege de coronamaatregelen de eerste fysieke bijeenkomst die weer kon worden gehouden om de cheques uit te reiken, uiteraard met inachtneming van de nog geldende restricties.

Door Villerius Tekstproductie & Fotografie

De twee begunstigden uit Bruinisse besteden hun ontvangen bijdragen aan het realiseren van duurzaamheid in en rond hun gebouwen, dit door onder andere gebruikmaking van zonnepanelen. De voetbalvereniging kreeg € 8.000 en de Kijk- en Koophal € 4.900. De Heemkundekring in Sint Philipsland mocht € 2.000 tegemoetzien.

Molenstichting

Molenstichting Goeree-Overflakkee kreeg een cheque van € 15.000 uitgereikt. De stichting heeft elf van de in totaal twaalf molens op het eiland in bezit. “Het onderhouden en in standhouden ervan kost structureel veel geld, terwijl de beschikbare budgetten van de stichting beperkt zijn”, vertelde stichtingsvoorzitter Corstiaan Kleijwegt tijdens de overhandigingsbijeenkomst. Molen d’Oranjeboom te Nieuwe-Tonge is dringend aan restauratiewerkzaamheden toe, vertelde hij. Zo moeten de roeden, de wieken met hekwerk en de schoren worden vervangen. Bij het voorbereiden van dit project werden de kosten geraamd op € 78.000. Door forse stijging van materiaalkosten zal voor het restauratiewerk uiteindelijk € 90.000 moeten worden neergelegd. “Het is een eeuwigdurende strijd om geld, voor het in standhouden van de molens, terwijl de kosten nooit te voorspellen zijn”, zo gaf Kleijwegt aan. Weliswaar springen het Rijk, de Provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds de molenstichting dikwijls financieel bij, maar voor de meerkosten aan d’Oranjeboom was Kleijwegt heel dankbaar dat Windfonds Krammer met zo’n prachtig bedrag over de brug kwam. “Gelukkig dat Nieuwe-Tonge nog net binnen het gebied van het windfonds valt!”

Windfonds

Stichting Windfonds Krammer is opgericht om de regio mee te laten profiteren van de opbrengsten van Windpark Krammer. Het windfonds is een andere organisatie dan het windpark zelf, maar vanzelf hebben ze wel nauwe banden met elkaar. Het windpark wil graag uit de opbrengst van de duurzame energie die de 34 windturbines opwekken duurzame projecten van regionale organisaties financieel steunen. Hiervoor laat het windpark jaarlijks zo’n € 85.000 uit de opbrengst die de turbines in het voorgaande jaar opwekten naar het windfonds gaan. Twee keer per jaar kunnen organisaties een aanvraag voor sponsoring indienen bij het windfonds. Twee keer per jaar vindt ook een selectie plaats van aanvragen die gehonoreerd worden. Én twee keer in het jaar vindt de bijbehorende chequeoverhandiging plaats. Om voor sponsoring in aanmerking te komen moet het betreffende project wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Tijdens de selectieprocedure wegen vooral het duurzame- en het sociale aspect zwaar mee, maar het project moet ook leuk, mooi of anderszins aansprekend zijn. Voor toekenning van financiële bijdragen heeft het windfonds zijn gebied verdeeld in drie regio’s: Oude-Tonge/Nieuwe-Tonge, Bruinisse en Sint Philipsland. Van de ingediende aanvragen vanuit de regio’s werden er ditmaal vier gehonoreerd en zíj kregen 14 juli hun cheques overhandigd door Rien Beijer en Wietske Heerebout van Windfonds Krammer. Het fonds vindt het heel fijn om op deze manier van betekenis te kunnen zijn voor de regio.
Voor de tweede donatieronde van dit jaar sluit de inzendtermijn op 1 oktober a.s. Wie meer wil weten over het windfonds of wie een project aan wil dragen voor financiële steun kan kijken op www.windparkkrammer.nl/windfonds.

Uit de krant