Logo eilandennieuws.nl
<p>De beelden op deze pagina zijn impressies van de plannen van Comgoed bv.</p>

De beelden op deze pagina zijn impressies van de plannen van Comgoed bv.

Verhelderende bijeenkomst over bouw bioboardfabriek Oude-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE - Niet op alle vragen van raadsleden en van inwoners uit Oude-Tonge die afgelopen woensdagavond deelnamen aan de online informatiebijeenkomst over de plannen voor een bioboardfabriek en composteerinrichting kon een antwoord worden gegeven. Maar op talrijke punten was het toch een verhelderende en toelichtende discussie, hier en daar wellicht iets te technisch voor niet-ingewijden. 

Door Jaap Ruizeveld

De rode draad in deze communicatieronde was het verzoek dat de raad in de meimaand moet invullen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de plannen van het Dirkslandse bedrijf Comgoed bv op het Bedrijventerrein Oostflakkee in Oude-Tonge. De omgevingsvergunning is door het bedrijf ingediend bij de provincie Zuid-Holland, die hier het bevoegd gezag is omdat het gaat over een milieubelastende activiteit (stikstofdeposities) en verkeersbewegingen. De rol van de gemeente is hier klein, maar zij heeft wel te waken over een goed (aangepast) bestemmingsplan. Twee raadszittingen gingen aan de bijeenkomst vooraf, maar er waren talrijke vragen blijven liggen. Meer inzicht was nodig, niet alleen bij de raad, maar zeker ook bij inwoners van Oude-Tonge, die zich - zonder betrokkenheid en informatie - overruled voelden door de aangekondigde bedrijfsontwikkeling. Dit ongenoegen mondde uit in een petitie met bijna 1100 handtekeningen.

Waarom in Oude-Tonge

Het college nodigde mededirecteur en eigenaar Frank Franzen en projectleider Bakker van Comgoed bv uit om samen met DCMR en verschillende andere deskundigen toelichting te geven op de plannen. Dit gebeurde vanuit een drietal uitgangspunten: ‘Waar gaat het hier om?’, ‘Wat zijn de effecten op milieu en (vooral woon)omgeving?’ en ‘Hoe kan het bedrijf worden ingepast?’ Jammer was het dat de uitgenodigde Dorpsraad Oude-Tonge niet deelnam aan de mogelijkheid om vragen te stellen, al liet de Dorpsraad wel weten inmiddels met eigenaar Franzen van Comgoed te hebben gesproken. Er waren wel individuele bewoners die de nodige kritische vragen stelden. De vraag waarom deze fabriek niet op de industriële Maasvlakte wordt gebouwd en waarom hier op het eiland kwam ook weer aan de orde. Daar is door Comgoed niet naar gekeken, aldus Franzen. “We willen deze fabriek heel graag op het eiland realiseren.”

Comgoed bv gaf informatie over de kenmerken van de activiteit: alles gebeurt overdekt en dat komt lucht- en geluidsemissie sterk ten goede. De biomassacentrale zorgt voor benodigde warmte. Energieopwekking gebeurt door zonnepanelen en warmte kan beschikbaar komen voor omringende bedrijven. Er loopt bijvoorbeeld al een gesprek met een kassenbedrijf. En de effecten op het milieu zijn volgens het bedrijf zeer minimaal. Er komt een hypermoderne interne luchtbehandeling met vier luchtwassers en filter. Het antwoord van Franzen op de vraag hoe de uitstoot ruikt, was opvallend. Omdat de lucht door een biobed van boomschors gaat voordat het via de schoorsteen naar buiten wordt geblazen, vergeleek hij het met een boslucht.

Schoorsteen van 22 meter

Er is nog geen duidelijkheid of er ‘schimmels’ vrijkomen, al is uitstoot van schadelijke stoffen voor de gezondheid volgens Bakker van Comgoed niet aan de orde. Wel zullen er doorlopend allerlei metingen worden verricht en bij overschrijding worden direct maatregelen genomen. Een aantal bewoners van Oude-Tonge had zoals gezegd een aantal kritische vragen. Wat heeft het eiland bijvoorbeeld aan deze fabriek en hoeveel werknemers zullen er zijn? Volgens Franzen levert de fabriek 80-100 arbeidsplaatsen op. Kan er een fonds worden opgericht waarvan de profijten zich op het eiland richten? Daarover ging Franzen nadenken. De hoogte van de schoorsteenpijp moest tijdens de bijeenkomst worden gecorrigeerd, die is geen 20, maar 22 meter hoog. De fabriekshoogte wordt 16 meter (een meter hoger dan de omliggende bebouwing) dus de schoorsteen is slechts 6 meter in zicht. Als de raad instemt met het verzoek en na enige tijd blijkt het bedrijf niet rendabel te kunnen functioneren, kan een andere ondernemer dan met de vergunning verder gaan, wilde De Vos (VKGO) weten. Het antwoord is nee, dan moet een volledige procedure worden doorlopen. Voor de brandveiligheid is toetsing door de VRR uitgevoerd. De werknemers kunnen op eigen terrein parkeren.

Verkeersafwikkeling

Dan de vraag of er veel arbeidsmigranten worden aangetrokken en waar worden zij dan gehuisvest? Volgens de directie van Comgoed gaat het hier om een technisch proces, waarvoor zoveel mogelijk lokale werknemers worden aangetrokken. Dan de verkeersafwikkeling van de vrachtwagens. Dit vindt uitsluitend overdag plaats, dus niet in de avond- en nachtelijke uren. Toeritten en afvoer gebeurt niet langs de woonkern Oude-Tonge, maar via de rotonde aan de N498 en de N215 van en naar de N59. De mannen van Comgoed gaven aan dat de te bouwen boardfabriek op dit moment de eerste in Europa is. Er is door een gerenommeerd bureau onderzoek gedaan naar geuroverlast. Hieruit blijkt dat geen sprake zou zijn van hinder ter plaatse voor aaneengesloten woonbebouwing, dus in het dorp. Vanuit de raadsfracties werd toch gevraagd om technische gegevens van de installaties die gebruikt zullen worden, want dat geur een beleving is, dat vond men een karig antwoord. Natuurlijk kwamen de staalslakken ook aan de orde. Volgens DCMR wordt hier doorlopend op veiligheid gemonitord en dat wilde portefeuillehouder Markwat nog wel een keer bevestigen.

Meer proactief

Het onderwerp staat duidelijk nog in het vergunningentraject. Er is niets besloten. En ja, de raad en de inwoners van Oude-Tonge hadden achteraf gezien meer informatie moeten krijgen. Meer proactief communiceren was beter geweest, gaf de directeur van Comgoed toe. Maar in de voorbereidingen vergde de stikstofproblematiek onverwacht meer tijd in het proces. Of de raad nu voldoende inzicht heeft gekregen om de gewenste verklaring van geen bedenkingen af te kunnen geven, zal volgende maand blijken. Positief in deze meeting was, dat de inwoners die zich hadden aangemeld voor deze online discussie alle gelegenheid kregen hun vragen en meningen te kunnen geven.

Dit artikel staat vandaag in de vrijdageditie van Eilanden-Nieuws en krijgt u van ons cadeau. In onze vrijdagse abonnee-editie leest u nieuws, achtergronden, interviews, opinie-artikelen, columns en nog veel meer. Wilt u écht op de hoogte blijven van alles wat er speelt op en rond ons mooie eiland en tegelijk de lokale journalistiek steunen? Kijk dan zeker even op https://www.eilandennieuws.nl/pagina/Abonnement. U leest Eilanden-Nieuws op vrijdag een jaar lang vanaf slechts 28,50 euro.

Meer berichten