Logo eilandennieuws.nl
<p>Mevrouw Van den Berg-van Wijk met dochters en Samu&euml;l en Grace (Foto: Jaap Ruizeveld). </p>

Mevrouw Van den Berg-van Wijk met dochters en Samuël en Grace (Foto: Jaap Ruizeveld).

Hervormd Ouddorp neemt afscheid van familie Van den Berg

OUDDORP - De Hervormde Gemeente Ouddorp (Dorpskerk aan de Ring), kerkenraad, leden en vrienden namen zaterdagmiddag in een bijzondere eredienst afscheid van de familie Van den Berg, die onlangs naar hun nieuwe woonplaats Gameren verhuisde. Een indrukwekkende samenkomst, geleid door Prop. F.A. Visser en met organist C.W. Villerius. ‘Nog één keer terug om afscheid te nemen’, was een voelbare emotionele draad in deze dienst waarin naast de verkondiging van het Woord ook ruimte was om terug te blikken. Op een blijde periode, maar ook op verdriet en het gemis van een geliefde predikant ds. C. van den Berg, die na een ernstige ziekteperiode in december 2019 op 60-jarige leeftijd overleed.

Door Jaap Ruizeveld

Ds. Van den Berg was een voorganger in Ouddorp die zijn roeping tot het laatste moment trouw bleef en sympathiek en inspirerend overkwam. Hij zette zich in voor eenheid van kerken en daarnaast gaf hij op imponerende wijze invulling aan zijn werk voor de Gereformeerde Zendingsbond. Een activiteit die die hem - en zijn familie - tot in China bracht en talrijke keren naar Roemenië deed reizen. De liturgie in de dienst had zaterdag als basis gedeelten uit het Bijbelboek Hebreeën: “Daar wij dan een grote Hogepriester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus Christus de Zoon van God, laat ons dan deze belijdenis vasthouden.” Voorganger Visser memoreerde aan zijn stageperiode die hij destijds bij ds. Van den Berg mocht doorbrengen en waardoor hij de hervormde kerkelijke gemeente in Ouddorp leerde kennen.

Dankbaarheid

In toespraken van ouderling C. Grinwis, namens de kerkenraad en diaken C.H. Duifhuizen namens de Hervormde Gemeente Ouddorp, klonk de dankbaarheid voor het vele werk dat de overleden predikant samen met zijn vrouw, Van den Berg-van Wijk, heeft verricht voor de Dorpskerk-gemeente. Zij waren er altijd en hulpvaardig voor iedereen. De dominee was wilskrachtig en gedreven. Met pijn in het hart en emotioneel was er nu het afscheid van de familie Van den Berg. Het bord met de inspirerende tekst ‘Laus Deo’ is voor het raam van de pastorie aan de Raadhuisstraat weggehaald en het pand krijgt een andere bestemming. “Het is moeilijk hen te zien vertrekken, maar zeker is dat er hechte banden zijn gesmeed en dat contacten zullen blijven”, zeiden de woordvoerders. Een kastanjeboomtak in knop vormde een symbolische uiting van die band.

Attenties

Natuurlijk konden attenties niet uitblijven. Het lied ‘Ga met God want Hij zal met je zijn’ van de kinderen van de zondagsschool ontroerde velen. Er was een kostbaar boekwerk samengesteld met Ouddorpse accenten. Niet één maar meerdere manden goed gevuld met speciale lokale - en regioproducten sierden een tafel, met daarbij een fraaie bloemenhulde. Ook warme en hartelijke woorden werden gericht aan Samuël en Grace, de jongeren die in het gezinsleven van de familie Van den Berg een zo belangrijke plaats innemen. Mevrouw Van den Berg sloot de dienst af met een dankwoord en bemoediging. De dienst kon keurig volgens RIVM-richtlijnen worden gehouden. Er werden geen handen geschud bij het afscheid. Wel - op afstand - een vriendelijke groet aan de familieleden en een kort persoonlijk woord.                                                                                        

Meer berichten