(Foto: C. Hameeteman).
(Foto: C. Hameeteman).

Bijzondere Gedenkviering 400 jaar Doperse gemeenschap in Ouddorp

Kerk & Geloof 412 keer gelezen

OUDDORP - Met een hartelijk welkom door Elma Posthuma namens de jubileumcommissie en inleidende woorden van Ben Scholten, voorzitter van de kerkenraad, werden vrijdagmiddag 30 december 2022 in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp aan de Dorpstienden, voormalig predikanten Johannes Smink en Edwin de Jong, leden, vrienden en belangstellenden begroet bij de bijzondere Gedenkviering rond het 400-jarig bestaan van de doperse gemeenschap in Ouddorp.

Door Jaap Ruizeveld

Precies op de datum 30 december 1622 vond er toen een transactie plaats van koop en verkoop, waarbij werd vastgelegd dat, om bijeenkomsten te kunnen houden, er ruimte werd verkregen op een zolderverdieping van een pand aan de toenmalige Heerenstraat in de dorpskern van Ouddorp. Dit met de omschrijving: “die van Menno sullen mogen gebruicken den solder”.

Nieuw gebouw

Uiteindelijk werd het een kleine schuilkerk van waaruit eind vorige eeuw, door groei van de gemeenschap, mocht worden uitgezien naar een meer passend en groter kerkgebouw. Dat werd - na sloop van een loods - de huidige kerk aan de Dorpstienden. Jan Westdijk, die vanaf het begin actief bij dit bouwproject was betrokken, kon vrijdagmiddag de jubileumviering in Ouddorp bijwonen. Evenals andere ondersteuners en werkers nog van het eerste uur zoals o.a. Cees de Jong en Kommer Hoek.

Graanproject

Voor de Doopsgezinde gemeenschap was 2022 een bijzonder jubileumjaar. Al was het alleen al door de presentatie van het graanproject dat werd gestart met de teelt van de oer tarwe Red Turkey Wheat dat wortelt in de doperse (migratie) geschiedenis. De jubileumwerkgroep bood het afgelopen jaar aan gastpredikanten die erediensten leidden steeds meel aan of een Menniste brood van eigen teelt. De samenkomst vrijdag omvatte een gevarieerd programma. Zo werd met een sketch teruggezien naar de gebeurtenissen op 30 december 1622. Er was samenzang, een verhaal in Ouddorps dialect met vertaling over de persoon Paulus Willemsz Bosland (de eerste oudste), er waren overdenkingen, een maaltijd, mini-tentoonstelling en een filmpresentatie met video-interviews van gemeenteleden. Voor de muzikale (orgel) begeleiding zorgde Ineke van Erkelens. 

Voormalig predikant De Jong keek in zijn overdenking terug op de ontwikkeling van de Doopsgezinde gemeente in Ouddorp, komend vanuit het verleden. Hij sprak naar aanleiding van Bijbelboek Jozua (oversteek van het volk Israël door de Jordaan). Gelet op de jubileumbijeenkomst vrij te vertalen tot “Zonder verleden is er geen toekomst). Ds. Smink, die van 1987 tot 2010 voorganger was in de Doopsgezinde kerk en het gehele verhuis- en bouwproject van schuilkerk tot het nieuwe kerkgebouw aan de Dorpstienden intensief meemaakte, sprak een dankgebed. Hij zette ook de bouwers van het eerste uur op de voorgrond en dankte de jubileumcommissie voor hun inzet bij de herdenkingsbijeenkomst. Na de maaltijd en avondsessie zong men afrondend het lied “Ik voel de winden Gods vandaag”.

Uit de krant