Spelende kinderen op het schoolplein, zoals hier bij de Bosseschool, een beeld dat de komende weken niet te zien zal zijn (Foto: archief Eilanden-Nieuws).
Spelende kinderen op het schoolplein, zoals hier bij de Bosseschool, een beeld dat de komende weken niet te zien zal zijn (Foto: archief Eilanden-Nieuws).

Scholen gaan drie weken dicht, wel 'digitale' lessen

Algemeen 468 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Alle scholen in Nederland zijn sowieso de komen de drie weken gesloten. Alleen basisschoolkinderen van ouders van wie minstens eentje met een 'vitaal beroep' die geen opvang kunnen regelen, kunnen terecht op school. De vier grote onderwijsinstanties op Goeree-Overflakkee hebben alle ouders, leerlingen en personeel hier zondag al over geïnformeerd. Van een soort extra vakantie is zeker geen sprake, de lessen worden zoveel mogelijk digitaal voortgezet.

Door Gert Klok

Directeur Adam van Heest van de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis laat in een kort bericht op de website weten dat de school gaat proberen het onderwijs op afstand voort te zetten. Dat gebeurt via het online platform Magister. Hierin worden opdrachten van docenten klaargezet en kunnen ze door de leerlingen worden ingeleverd. Ook is er een chatfunctie beschikbaar om met leerlingen te communiceren. De Prins Maurits heeft maandag ook besloten dat alle niet-lesgebonden activiteiten tot de zomervakantie worden afgelast. Het gaat hierbij onder andere om alle meerdaagse reizen naar het buitenland en andere dagexcursies.

Algemeen directeur Arie Cové van het RGO in Middelharnis heeft in een brief aan ouders en leerlingen laten weten dat zijn school het onderwijs ondanks alles zo goed mogelijk doorgang wil laten vinden. "Dit betekent dat de RGO het onderwijs op afstand (digitaal) aan gaat bieden", schrijft Cové in de brief. "Het streven is vanaf woensdag 18 maart alle klassen online onderwijs aan te bieden. Alle leerlingen kunnen op deze wijze thuis aan de slag met lessen die maandag en dinsdag zijn voorbereid door docenten. Hierover volgt dinsdagmiddag nadere informatie. De school zal vanaf maandag 16 maart tot nader order geopend zijn tussen 08.00 en 16.00 uur en wordt bemand door medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben, waaronder directie, staf en ondersteunend personeel. De school is gesloten voor bezoek van derden en open voor leerlingen die hun boeken uit hun kluisje willen halen." In een eerder stadium besloot het RGO alle excursies en andere activiteiten al te schrappen.

Examenkandidaten

Een ander belangrijk aandachtspunt voor middelbare scholen is natuurlijk het Centraal Examen en de toetsen die eindexamenkandidaten in de aanloop naar het eindexamen nog moeten maken. Arie Cové: "Op dit moment is nog niet duidelijk wat hiermee staat te gebeuren. De minister heeft in de persconferentie aangegeven hier in de komende week nadere informatie over te geven. Voor de toetsweek die vanaf woensdag 25 maart op het programma staat, wordt een oplossing gezocht."

De RGO-directeur benadrukt dat sprake is van een "nieuwe en onwerkelijke situatie. We proberen het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Uw actieve houding is daarbij van groot belang. Van leerlingen vragen wij een actieve studiehouding en van ouders/verzorgers een stimulerende houding. Wij realiseren ons dat de impact van dit besluit groot is en wellicht (praktische) vragen oproept. Zoals gebruikelijk zijn wij (schoolleiding, teamleiders, mentoren en administratie) hiervoor bereikbaar via de e-mail of telefonisch. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte."

Basisonderwijs

Waar leerlingen in het voortgezet onderwijs vaak al behoorlijk zelfstandig zijn, staan de ouders van kinderen in het basisonderwijs zich voor het 'probleem kinderopvang'. Voor ouders met een vitaal beroep die geen opvang kunnen regelen, wordt bij Kindwijs en Sopogo opvang geregeld. Veel ouders zagen het besluit afgelopen weekend al aankomen, waardoor de vraag naar opvang op maandag minimaal was bij Kindwijs, vertelt bestuurder Hans Nagtegaal van Kindwijs. "Op onze grootste school (de Bosseschool in Middelharnis, red.) hoefden maandag maar drie kinderen opgevangen te worden. We gaan zien hoe het de rest van de week verloopt, bij elke school staan mensen standby voor opvang."

De technische ontwikkelingen zijn een zegen voor een hectische tijd zoals nu. "Door alle hulpmiddelen leggen we snel en makkelijk contact met ouders en kunnen we digitaal alsnog lessen aanbieden", vertelt Nagtegaal. "Sommige scholen binnen Kindwijs werken met Chromebooks. Die kunnen op school opgehaald worden, zodat er thuis op gewerkt kan worden. Scholen die dit niet hebben, passen er een mouw aan, bijvoorbeeld door via Google Classroom lessen aan te bieden. Bij Kindwijs krijgen de kinderen die op school worden opgevangen net als de kinderen thuis ongeveer twee uur per dag aan lesmateriaal aangeboden. Dankzij de techniek kunnen kinderen of ouders inbellen met vragen en ook leerkrachten zullen de komende weken regelmatig contact zoeken met de kinderen."

Bestuurder Gerard Langeraert van Sopogo heeft in een brief aan de ouders laten weten dat de scholen opvang zullen bieden aan die kinderen waarvan de ouders beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen. "Met nadruk willen wij hier stellen dat het gaat over opvang van kinderen en niet over onderwijs aan kinderen." De stichting bekijkt hoe en voor welke groepen thuis of op afstand leren vormgegeven kan worden. "Hierover zullen we de ouders/verzorgers later in de komende week berichten."

Uit de krant