Afbeelding

CuraMare scherpt maatregelen verder aan

Algemeen 4.610 keer gelezen

DIRKSLAND - In lijn met de landelijke afspraken en in overleg met lokale betrokkenen zoals de gemeente, GGD, huisartsen, etc. scherpt ook CuraMare de maatregelen rondom de coronapreventie aan. 

"We proberen patiënten, cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen", aldus CuraMare. "Het belangrijkste is nu dat de zorg op onze locaties door kan blijven gaan. Daarom stellen we alles in het werk om onze medewerkers beschikbaar te houden. Wij bereiden ons bovendien voor op toenemende zorgvraag bijvoorbeeld door voldoende bedden in het ziekenhuis beschikbaar te hebben."

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

• Het ziekenhuis is gewoon open, de zorg gaat door evenals geplande afspraken.
• Patiënten die de polikliniek bezoeken kunnen slechts één begeleider meenemen.
• Patiënten die opgenomen zijn kunnen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen.
• Bijeenkomsten worden afgelast.
• Spreekuur afspraken zullen waar mogelijk telefonisch of via videobellen plaatsvinden.

Bezoek

Mensen die geen symptomen/klachten vertonen die kunnen duiden op het coronavirus, kunnen op bezoek komen in het ziekenhuis, hun afspraken gaan gewoon door. Wel wordt gevraagd om bezoek en begeleiding zoveel mogelijk te beperken.

Ook voor woonzorglocaties De Vliedberg, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en Ebbe en Vloed treft CuraMare extra maatregelen. Een overzicht:

• Bezoek beperken tot maximaal twee personen tegelijk en op eigen appartement of zit-/slaapkamer.
• Alle welzijnsactiviteiten worden afgelast (zoals inloop, verenigingen, beweeggroepen en evenementen).
• Gezamenlijk eten in het restaurant gaat niet door.
• Gezamenlijk koffie drinken in het restaurant gaat niet door.
• Kerkdiensten worden digitaal aangeboden.
• Weeksluiting en bijbelkring worden afgelast.
• De inzet van vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt.
• De groepsbegeleiding voor inwonende cliënten gaat niet door.

In de thuiszorg wordt niet afgeweken van de vastgestelde routes, wel kan er op een ander tijdstip zorg gegeven wordt.

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de woonzorglocaties. Dit betekent dat het restaurant niet bezocht kan worden. Ook worden er geen activiteiten georganiseerd.
• Maaltijden van tafeltje dekje worden gewoon rondgebracht.
• Medicijnen of baxterrollen worden gewoon aan huis gebracht door de apotheek.
• Huishoudelijke hulp blijft komen, ook dit kan ook op een afwijkende tijd zijn. Als dit van toepassing is, wordt hierover vroegtijdig geïnformeerd.
• Bekijk samen met mantelzorger/familie hoe de dag zo goed mogelijk doorgebracht kan worden.
• De groepsbegeleiding voor thuiswonende cliënten gaat door.

Uit de krant