Coördinatoren Betteco en Marja van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee
Coördinatoren Betteco en Marja van Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee biedt veilige ontmoetingsplek voor lotgenoten  

Algemeen 260 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - "Wat doet kanker met jou. Je zegt, ik ben zo moe. Hoe ga je er mee om?". Deze indringende vragen stonden de afgelopen weken (naast een poster-verspreiding) centraal in de landelijke radio- en tv campagne waarin aandacht werd gevraagd voor - en informatie werd gegeven over - de ziekte die zoveel verdriet en onzekerheid brengt. Niet alleen bij de patiënt zelf. Ook in zijn of haar directe omgeving, gezin, relatie en familie. Je belandt in een proces dat zoveel impact heeft dat je nauwelijks nog tijd vindt om even je zelf te kunnen zijn. Rust te vinden. In een vertrouwde omgeving je verhaal te kunnen delen met lotgenoten. Antwoord te krijgen op vragen hoe je essentiële items kunt invullen. Inloophuizen, onder deskundige leiding van goed geschoolde krachten, bieden die ruimte.

Inloophuis De Boei Goeree Overflakkee, bezoekadres Dijkstelweg 33 (De Overkant) in Ouddorp, is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige plek bieden waar lotgenoten zich zelf kunnen zijn. Waar naar hen geluisterd wordt. Waar zij informatie kunnen vinden. Creatief bezig kunnen zijn. Lezingen en cursussen kunnen volgen. Uitgangspunt is om deze ontmoetingsplek zo laagdrempelig mogelijk te houden. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand, tussen 10.00 en 16.00 uur, zijn gasten van harte welkom. Onafhankelijk van de levensovertuiging. "Voelt u zich vrij", is de heldere uitnodigingsboodschap. De laagdrempeligheid wordt ingevuld met het aanbod dat kankerpatiënten voor de samenkomsten zelfs kunnen worden opgehaald.

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee kent twee professionele coördinatoren, Betteco van Rumpt en Marja den Eerzamen, die een vaste groep enthousiaste en deskundige vrijwilligers/gastheer/gastvrouw coachen en begeleiden. De coördinatoren zijn het centrale aanspreekpunt. Bereikbaar via telefoon of per email. Zij zijn ook in het inloophuis aanwezig op de openingsdagen. De Boei is aangesloten bij de landelijke organisatie IPSO. Dat is belangrijk vinden Betteco en Marja omdat zij daar getraind worden in ontwikkelingen. "Door deelname aan symposia bijvoorbeeld vergroten zij hun kennis en kunnen daardoor de meest actuele voorlichting geven aan onze gasten, de bezoekers, van het inloophuis."

Inloophuis De Boei heeft voor het seizoen 2013-2014 een uitgebreid activiteitenprogramma opgezet, vertelt Marja. "Met een aantal nieuwe thema's die de gasten, hetzij zelf aandroegen of die uit de verschillende overleggen op het wensenlijstje kwamen. Speciale aandacht vragen de coördinatoren allereerst voor de bijeenkomst op 26 november, de lezing en demonstratie Voetreflexzonemassage verzorgd door Helena Rodenrijs. Als rode draad geldt hier dat gewezen wordt op het belang om aandacht te blijven schenken aan jezelf. Juist in de moeilijke levensfase met ziekte. Je gunt je nergens tijd meer voor. Aangetoond wordt wat het met mensen doet die een stukje verwen-element krijgen aangereikt".

Betteco zegt: "Dinsdag 10 december is het weer tijd voor het thema "Gedichten" onder leiding van Frouke Bienefelt. Dit is een bijzonder onderwerp. Door woorden te gebruiken in een groepje mensen die je vertrouwt, bereik je een gevoelige snaar. Emotie. Mensen willen zich in een gedicht uiten. Tonen wat zij nog, of juist kunnen. Praten, zeker als teksten op papier staan, geeft kracht om weer verder te gaan. Wij proberen onze gasten voor dit alles een kader aan te reiken".

De coördinatoren pakken nog een thema uit het programma. De workshop Zang met docente Marijke Nieuwenweg (11 maart 2014). "Tijdens de symposia werden wij er op gewezen dat zingen "helend" werkt. Er valt spanning van je af. Je gaat beter ademen. Dat is belangrijk als je moe bent. Je geeft een stem aan je emotie. Iedereen kan zich er bij aansluiten. Er groeit verbondenheid in de groep. En dat is een element dat wij in ons inloophuis De Boei willen benadrukken". Betteco en Marja verwijzen voor alle onderwerpen die verder aan de orde komen in het nieuwe seizoen graag naar het activiteitenoverzicht.

Beide coördinatoren benadrukken nog eens het belang van voortdurende scholing van vrijwilligers en hen zelf. "Wij moeten laten zien dat het inloophuis er is voor de gast. Wij dienen een basis te scheppen waar onze bezoekers zich zelf kunnen zijn. Waar zij het beste uit zich zelf kunnen halen. Wij functioneren in dat proces van interactie om hen die mogelijkheid te bieden. Verandering begint uiteraard bij je zelf. Wij kunnen - in benaderen en gesprek - vertrouwen geven. Het is belangrijk zorgen met elkaar te delen. Te vragen hoe pak jij het aan?"

Wie kanker krijgt ziet zijn wereld en toekomstbeeld veranderen. Het gezin, werk, vrienden en hobby's, zekerheden wankelen. Eerste prioriteit is vaak de behandeling en overleven. Daarna kan het zijn dat er een periode van grote onzekerheid volgt, angsten een rol spelen en een isolement dreigt. Bij Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee kunnen (ex)kankerpatiënten terecht voor ontspannen activiteiten, informatie, of zomaar een kopje koffie. Geen therapie, maar gewoon contact met mensen in dezelfde situatie. Het neemt de problemen niet weg, maar maakt het leven wel draaglijker. Gasten kunnen meestal kosteloos gebruik maken van de faciliteiten van het inloophuis. Voor alle informatie : www.deboeigo.nl. Of stuur een mailtje naar info@deboeigo.nl. Tel: 06-22 111 572.

Uit de krant