Ds. en mevrouw Willem en Anja v.d.Griend. Foto: Wim van Vossen Fotografie
Ds. en mevrouw Willem en Anja v.d.Griend. Foto: Wim van Vossen Fotografie Foto: Wim van Vossen

Dominee W. van de Griend neemt afscheid

Algemeen 3.743 keer gelezen

OUDDORP/STELLENDAM - "Met grote dankbaarheid kijken wij terug op alles wat wij als zegen van God mochten ontvangen. De contacten en het vertrouwen in onze gemeente waren warm. Het was en is goed. Wij zijn in vreugde en verdriet naar elkaar toegegroeid. Bij geboorten, doop en bij overlijden. De opgebouwde banden zullen niet verdwijnen". Woorden van ds. Willem van de Griend (63) die na ruim zeven-en-een half jaar op zondag 17 maart afscheid neemt van de samenwerkende Gereformeerde kerken in Ouddorp en Stellendam. Willem v.d. Griend en zijn vrouw Anja keren terug naar Zeeland, waar de predikant zijn herderlijk werk voortzet bij de Hervormde (PKN) gemeente in Yerseke.

Door Jaap Ruizeveld

De bijzondere eredienst, die om 14.00 uur begint en rechtstreeks via radio Rtv.Slogo wordt uitgezonden, vindt plaats in de kerkzaal van de Doopsgezinde gemeente aan de Dorpstienden in Ouddorp. Deze zaal biedt voor genodigden en bezoekers meer ruimtelijke mogelijkheid dan het eigen kerkgebouw. Van de Griend hield in oktober 2011 zijn intrede bij de Gereformeerde kerken Ouddorp/Stellendam. Hij kwam uit Krabbendijke als opvolger van ds. Kant. Er was toen bij genoemde kerkelijke gemeenten een vacature geweest van 17 maanden.

Dienen

De eerste verhuisdozen staan al klaar in de (pastorie) woning aan de Duffelweg in Ouddorp. Maar al nadert het afscheid nu snel, tijd voor een korte terugblik is er. "Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik predikant mag zijn", geeft Van de Griend aan. "Dat ik God mag dienen en met de gaven die ik van Hem heb gekregen bij de mensen mag zijn van de wieg tot het graf. Je deelt gevoelens. Je probeert iets mee te geven. Daar waar ik nodig ben, daar ben ik, is steeds mijn uitgangspunt. Van beide kerkenraden in Ouddorp en Stellendam heb ik die ruimte gekregen".

Vertrouwen

Willem en Anja stralen een sterke eenheid uit. Trekken pastoraal - zo veel als mogelijk is - samen op. Bij bezoeken, bijeenkomsten, catechisatie, groeigroepen. Anja, verpleegkundige in de wijk, is daarnaast actief bij CuraMare woonzorgcomplex Westvoorne (Goedereede). "Eigenlijk een dubbelbaan", zegt ze lachend. Het predikantspaar heeft twee getrouwde zonen en is opa en oma van drie kleinkinderen. Over het beroep uit Yerseke zegt de predikant: "Vanaf het begin heeft het ons verwonderd hoe het contact is ontstaan. Wij hebben het heel erg naar onze zin hier in Ouddorp en Stellendam. Het emeritaat komt dichterbij en dan vraagt vorig jaar zomer de beroepingscommissie van de Hervormde PKN-gemeente in Yerseke of men kan komen praten. De commissie was op zoek naar een predikant die bij hun kerkelijke gemeente zou passen. Met het volle vertrouwen dat God ons de weg zal wijzen, zijn met kerkenraad vervolggesprekken gevoerd. Contacten gelegd. Op de gemeentebijeenkomst was er nagenoeg unaniem instemming om het beroep uit te brengen. "Wij voelden ons bevestigd dat dit de weg is die de Heere God voor ons heeft bepaald", geeft Van de Griend aan. "Op de eerste Advent is het in Yerseke en daarna aan onze kerkelijke gemeenten meegedeeld."

Loslaten

Het is best moeilijk nu. Je moet dingen loslaten. Afscheid nemen. Soms met een brok in je keel. Over en weer met verdriet. Je hebt zoveel met elkaar meegemaakt. Je bent aan elkaar gehecht geraakt. Terugkijkend is er dankbaarheid. Mogen werken in twee kerken met wisselende ochtend- en avonddiensten. Roosters op elkaar afstemmen. Indelingen maken. Wij hebben veel met elkaar kunnen delen. Over onderlinge contacten met andere kerken zegt ds. Van de Griend desgevraagd: "Ik ben blij dat ze zijn ontstaan. Uitgegroeid vanuit de jaarlijkse gezamenlijke gebedsdienst voor eenheid, waaraan nu 4 van de 6 kerken in Ouddorp deelnemen. Met verbindende liederen zoals 'Samen in de Naam van Jezus'. Het is jammer dat wij als christenen nog niet verder samen kunnen optrekken in diensten, bijeenkomsten en evenementen. Samen kunnen zingen en bidden ter ere van onze grote God. Dit met respect voor iedereen in traditie en liturgieverkondiging. Voor ieders beleving.

Herdenkingsboek

Op kerkelijk vlak is er in het dorp wel het collega-overleg - enkele keren per jaar - waaraan de voorgangers van alle 6 kerken meedoen en waar gemeenschappelijke onderwerpen worden besproken. Kijk naar het bord bij de entree van het dorp: 'Welkom namens de kerken'. Namens allen dus. Ds. Van de Griend herhaalt de woorden dankbaarheid en verwondering. Dat kenmerkte de afgelopen jaren het terrein waarop hij als predikant werkzaam mocht zijn. Dan toch één van de vele hoogtepunten noemen? "De feestelijke herdenking in dankbaarheid van het 125-jarig bestaan van de Gereformeerde kerk in Ouddorp. Indrukwekkende erediensten (volle kerken) en met de presentatie van het boekwerk, waarvoor commissie- en gemeenteleden hun krachten in de voorbereiding fantastisch hebben ingezet."

Uit de krant