Bewogenheid

Algemeen 185 keer gelezen

Het moet goed wonen zijn op Goeree-Overflakkee. Het gebied is deels nog landelijk en het levensritme zal minder druk zijn dan in de Randstad. Ook lijkt het mij heerlijk om bij Ouddorp of elders een wandeling langs het strand te maken. Frisse lucht, een mooi landelijk uitzicht en een omgeving die tot de verbeelding spreekt.

Daar komt bij dat het eiland nog een duidelijk christelijk stempel draagt. Er zijn veel kerken en veel mensen weten wellicht nog wat er in de Bijbel staat. Ook een blad als Eilanden-Nieuws is voor grote delen van Nederland ondenkbaar. Dat er zo vrijmoedig over de kerk, het geloof en de Bijbel geschreven en gesproken kan worden is echt uniek in dit land.

We leven in Nederland in een seculier land. Ook onze landelijke overheid houdt vrijwel geen rekening met God en Zijn geboden. Heel veel mensen in ons land hebben nog nooit een kerk van binnen gezien. Vooral onder jongeren is de onbekendheid met de Bijbel en de kerk onvoorstelbaar groot. Onlangs las ik in een kerkelijk blad dat er in onze grote steden 5,5 miljoen mensen wonen. Vrijwel niemand in die steden weet nog van God en Zijn gebod. Een aangrijpende werkelijkheid.

Dat heeft ons als gedoopte mensen natuurlijk veel te zeggen. Als het goed is brengen we deze nood van ons land voor de troon van Gods genade. Ook in de kerken zal daar aandacht aan worden gegeven. Recent werd er in één van de kerken op Flakkee zelfs een speciale bidstond voor land en volk gehouden. Een betere dienst kan de kerk, denk ik, aan ons seculiere land niet bewijzen. De nood der tijden is inderdaad erg groot. Een land en een volk zonder God heeft geen toekomst. Dat leert de Bijbel heel duidelijk.

Toch zouden we een stap verder moeten en kunnen gaan. In de grote steden wonen veel mensen. Die mensen moeten ook de goede boodschap van Gods Woord horen. Het is echter wel de vraag hoe en of we medemensen op reis naar de eeuwigheid kunnen en willen bereiken. Naast gebed heeft ons land evangelisatie nodig. Ons land heeft mensen nodig die eerlijk en oprecht het goede nieuws van de Heere doorgeven. Ik weet niet hoe en of dit soort zaken ook echt leeft op de eilanden. Maar enkele tientallen kilometers naar het noorden wonen miljoenen kostbare zielen die ook op reis zijn naar de eeuwigheid. Wie weet mag die stukje ertoe bedragen dat dit wat meer gaat wegen op ons hart. Het is echt een roeping van elke kerkganger. Tot eer van Gods Naam.

Ds. W. Visscher

Uit de krant