Ook Jaap Willem Eijkenduijn, Wethouder duurzaamheid Goeree-Overflakkee, komt aan het woord.
Ook Jaap Willem Eijkenduijn, Wethouder duurzaamheid Goeree-Overflakkee, komt aan het woord.

Terugblik en vooruitblik voor Stad Aardgasvrij

Algemeen 460 keer gelezen

STAD AAN ’T HARINGVLIET - Vrijdagavond 30 juni werd rond half ’s negen de uitkomst van de draagvlakmeting rondom Stad Aardgasvrij gepresenteerd. Van de Stadtenaren met een aardgasaansluiting stemde 77,6 procent vóór het plan, waarmee de drempel van 70 procent gehaald was. Verder stemde 6,4 procent tegen en 15,2 procent stemde niet. Eilanden-Nieuws vroeg een viertal partijen om zowel terug als vooruit te blikken op het project.

Door Erwin Guijt

Als eerste komt Albert van der Molen aan het woord. Hij is expert Innovatie bij Stedin. “Mijn eerste betrokkenheid bij Stad Aardgasvrij was in 2017. De samenwerking met inwoners maakt het project heel bijzonder. De ontlading kwam toen de uitslag bekend werd gemaakt: wat mij betreft nog positiever dan ik had verwacht en daardoor ben ik extra gemotiveerd om door te pakken.”

“Als het project doorgaat, wordt groene waterstof gedistribueerd via het huidige aardgasnet van Stedin. Daar komt voor Stedin een heleboel bij kijken, zowel extern als intern. Extern wordt de komende periode onder andere gewerkt aan de samenwerkingsvorm tussen de projectpartners. Intern moeten extra mensen worden opgeleid om beheer en onderhoud van een gasnet met waterstof mogelijk te maken. De afgelopen jaren is al een heleboel werk verzet. Er is praktijkervaring opgedaan uit demonstratieprojecten en samen met andere netbeheerders is veel onderzoek uitgevoerd. Nu is het zaak om alles bij elkaar te brengen, het echte werk komt nu pas. Ook voor de komende jaren geldt: genoeg te doen bij Stedin.”


Albert van der Molen (Foto: Sicco van Grieken)

Willem Henskes
Business Developer Hydrogen bij Essent

“Stad Aardgasvrij is een bijzonder project, en op de uitslagenavond kwam veel daarvan tot uiting. Essent is sinds medio september 2022 actief in verschillende waterstofpilots in Nederland en bij Stad Aardgasvrij ingestapt in januari 2023. We werden verrast door de grote betrokkenheid en actieve bijdrage van de inwoners. Het was heel speciaal om te zien hoe degenen die er vanaf het begin bij waren, ontroerd werden door de uitslag. Deze betrokkenheid maakt het ook voor mij extra speciaal om nu de stap te gaan maken naar realiseren. Met veel zorg en afstemming zijn in de afgelopen maanden de acht beloften tot stand gekomen. Nu komen we in de fase dat deze beloften vertaald moeten gaan worden naar garanties.”


Willem Henskes 

Jaap Willem Eijkenduijn
Wethouder duurzaamheid Goeree-Overflakkee

“Trots, blijdschap en kippenvel. Dat is wat ik voelde toen ik de positieve uitslag van de draagvlakmeting bekendmaakte aan de aanwezigen in ’t Trefpunt. De emotie die daar loskwam was heel bijzonder om mee te maken. Dat raakte mij. De groep initiatiefnemers, inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet, werkt al sinds 2017 keihard aan dit project. Zij zetten zich in voor een duurzaam dorp en doen er tegelijkertijd alles aan om de belangen van hun dorpsgenoten te behartigen. De draagvlakmeting is hier een voorbeeld van.”

“Wat we hier met de initiatiefnemers, maar ook partners en andere betrokken partijen doen, is nieuw. Omdat we pionieren, is het pad nog niet vastgelegd. Dat maakt het project uitdagend en uniek. Nu er voldoende draagvlak is, wordt er verder gewerkt aan het plan voor de overstap naar groene waterstof als energiedrager. In dit proces en erna blijft de gemeente een belangrijke rol binnen het project spelen. Want het gaat hier om onze inwoners en ondernemers. En we doen er alles aan om de belangen zo goed mogelijk te behartigen.” 

Piet Diepenhorst
Inwoner en één van de initiatiefnemers van Stad Aardgasvrij

“In 2017 werd ik gevraagd mee te denken over de energietransitie voor ons dorp. Verschillende opties werden besproken. Met waterstof als optie gingen we verder. Vanuit de dorpsraad werden werkgroepen gevormd: de Tafelaars. Dit zijn dorpsgenoten die nadachten over onder andere de techniek, betaalbaarheid, koppelkansen en communicatie. Waar wenselijk werden experts betrokken. Bij dorpsgenoten leefden er veel vragen die om antwoorden vroegen. Wij deelden onze kennis met hen. Zij konden hun kritische vragen vervolgens weer kwijt bij ons kwijt. In het begin was er veel weerstand en maakten veel inwoners zich zorgen. Na veel gesprekken werd het sentiment steeds positiever.”

“In juni 2023 konden dorpsgenoten stemmen. Minimaal 70 procent moest voor stemmen. Een niet-stem werd gezien als tegenstem. Ik vond die voorwaarden hoog, maar bleef me enthousiast inzetten voor een positief resultaat. De ontlading was bij mij dan ook groot toen bekend werd dat 77,6 procent voor had gestemd. Deze uitslag was ongelooflijk! In de komende periode zet ik mij met alle betrokkenen in om de acht beloften om te zetten in garanties. Verder blijf ik het belangrijk vinden vragen en zorgen van bewoners te blijven bespreken tijdens de overleggen.”


Piet Diepenhorst

Tot zover de viertal betrokken partijen. Niet iedereen in Stad aan ’t Haringvliet is echter blij met de uitkomst. Diverse tegenstemmers willen het er niet bij laten zitten en beraden zich op juridische stappen. Hierover later meer in deze krant.

Uit de krant