Impressie van de herdenkingen in 2022 (Archieffoto: Wim van Vossen Fotografie).
Impressie van de herdenkingen in 2022 (Archieffoto: Wim van Vossen Fotografie).

Hoe worden de herdenkingen voorbereid?

Algemeen 378 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 1 februari is het precies 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond en dus wordt daar deze keer extra aandacht aan geschonken. Oude-Tonge staat hierbij, als zwaarst getroffen dorp, centraal. Hoogtepunt van de herdenking vormt de aanwezigheid van prinses Beatrix. Om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de organisatie. We vroegen de werkgroep hoe dit wordt aangepakt.

Door Mirjam Terhoeve

De werkgroep ’70-Jarige herdenking watersnoodramp’ bestaat uit afgevaardigden van de gemeente en het Waterschap en leden van de Oranjevereniging en de dorpsraad van Oude-Tonge. Sandra Bouwer is Adviseur Kabinetszaken en vanuit haar functie al jarenlang betrokken bij de organisatie van de herdenkingen op het eiland. ”De gemeente faciliteert en ondersteunt de organisatoren van de herdenkingen”, legt ze uit. “Elk jaar worden er draaiboeken gemaakt voor de verschillende dorpen. Meestal stuur ik de concept-draaiboeken rond november naar de verschillende organisaties, die van daaruit aan de slag kunnen. Omdat dit jaar een jubileumjaar is, zijn we al eerder gestart. In Oude-Tonge krijgen we Koninklijk bezoek en daarom zijn we voor dit dorp zelfs al een jaar geleden begonnen.

“We zijn vorig jaar gestart met een videoboodschap van Joas de Boet naar het Koninklijk Huis”, vult Wim Harteveld aan. Hij is al jarenlang de ceremoniemeester in Oude-Tonge. “Later heb ik, op persoonlijke titel, namens de mensen die de ramp hebben meegemaakt, nog een brief naar het Koninklijk Huis gestuurd en bovendien nog wat telefoontjes gepleegd. Afgelopen december kwam een delegatie van de RVD polshoogte nemen in Oude-Tonge en uiteindelijk kregen we het goede nieuws dat Prinses Beatrix bij de herdenking aanwezig zal zijn.”

Draaiboeken

“Bij een herdenking komt vaak meer kijken dan men denkt”, zegt Bouwer. “In de draaiboeken wordt aangegeven hoeveel kransenstandaarden er nodig zijn, of er licht en geluid nodig is en een spreekgestoelte. Wegafzettingen worden bekeken en dus moeten ook politie, ambulance en brandweer worden geïnformeerd. Verder maken we een persbericht en versturen we de uitnodigingen. Omdat het dit jaar ook Koninklijk bezoek betreft, is het deze keer nodig om een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een tent.”

“Uiteindelijk zijn er heel veel mensen bij de organisatie betrokken”, weten Bouwer en Harteveld. “Denk aan dorpsraden, Oranjeverenigingen, ooggetuigen, koren, Taptoe-blazers, kerken, het college van B&W, Provincie, Waterschap Hollandse Delta, de buitendienst, raadsleden, politie, (jeugd)brandweer, medewerker verkeer, boa’s, verkeersregelaars, communicatie en pers. Belangrijk is ook om de basisscholen erbij te betrekken. Ieder jaar wordt goed nagedacht op welke manier we dit kunnen invullen. Dit jaar gaan de leerlingen aan de slag met een werkstuk over de ramp, wat ze op 1 februari aan Prinses Beatrix zullen overhandigen.”

Bijzonder

Is het na al die jaren nog een uitdaging om de herdenkingen te organiseren? “ Absoluut”, zegt Harteveld beslist. “Al gaat er enorm veel tijd in zitten. Momenteel zo’n 20 uur in de week.” Ook voor Sandra Bouwer blijft het heel bijzonder om vanuit Kabinetszaken hieraan mee te werken. “Mijn opa was koster van de Katholieke kerk in Oude-Tonge ten tijde van de ramp. Uit verhalen hoor ik wat hem allemaal is overkomen. En dat was niet zo maar iets. Mijn vader was 12 met de ramp en heeft nooit willen vertellen wat hij heeft meegemaakt. Pas toen mijn zoon een spreekbeurt hierover wilde houden, heeft hij zijn opa geïnterviewd. Toen dat klaar was zei mijn vader: “Zo, dat was eens, maar nooit meer!” Dat zegt genoeg.”

In Stellendam worden jaarlijks 69 slachtoffers van de watersnoodramp uit de voormalige gemeente Goedereede herdacht. De organisatie van de herdenking ligt al vele jaren in handen van Petra Moyses, bijgestaan door haar broer en schoonzus. Vanwege het jubileumjaar wordt ook hier het programma iets uitgebreider dan in voorgaande jaren. Na twee jaar online herdenken is er dit jaar weer een reguliere bijeenkomst in Stellendam. Moyses is al sinds oktober al bezig met de voorbereidingen. “We hebben goed nagedacht over de invulling ervan en we proberen ook elk jaar de schoolkinderen uit het dorp erbij te betrekken. Ik merk dat er de laatste jaren steeds meer aandacht wordt gegeven aan de ramp en de invloed ervan op ons dorp en ons eiland. Er was altijd veel belangstelling van de ouderen voor de herdenking, maar die groep wordt steeds kleiner. Dan is het fijn om te merken dat ook steeds meer jongere mensen geïnteresseerd raken.”

Dit artikel is gepubliceerd in de special ‘70 jaar na de Ramp’. Deze special is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta en Eilanden-Nieuws.

Uit de krant