De Melishof zit vol voor de informatieavond over De Nollepolder (Foto: Erwin Guijt).
De Melishof zit vol voor de informatieavond over De Nollepolder (Foto: Erwin Guijt).

Veel belangstelling voor informatieavond over nieuwbouw Nollepolder

Algemeen 980 keer gelezen

MELISSANT - De Melishof zit met zo’n 120 aanwezigen flink vol. Door Estate Invest werd afgelopen donderdag 19 januari een informatieavond georganiseerd over het nieuwbouwproject ‘De Nollepolder’. Er moeten 52 woningen bijkomen, en in het meest positieve geval kan er dit jaar nog begonnen worden met de bouw.

Door Erwin Guijt

Directeur van Estate Invest Dingeman van Es houdt het welkomstwoord en licht het project toe. “Het plan is nog niet helemaal uitgewerkt. Dus als u hier gekomen bent om exacte prijzen te horen, moet ik u teleurstellen.’’ Toch valt er genoeg te vertellen. Het bestemmingsplan is namelijk afgerond en ligt nu ter inzage. Al langere tijd is het de bedoeling dat in het oosten van Melissant gebouwd gaat worden. Nu ligt er dus een concreet plan, achter de percelen van de Bernardstraat (zie afbeelding).

Eigen inwoners

Februari vorig jaar was er ook al een bijeenkomst over dit project. Die was digitaal, in verband met corona. Mede naar aanleiding van de daar opgehaalde informatie is het plan nog aangepast. Maar met name de opmerkingen vanuit de Provincie Zuid-Holland zorgden ervoor dat het plan behoorlijk gewijzigd is. “Er komen nu meer woningen en het aanbod is diverser.’’ Er zijn vrijstaande woningen met een diepe tuin, maar ook 17 eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen. Met het huidige plan zouden er 52 woningen bijkomen.

“Met dit plan willen we betaalbare woningen realiseren’’, aldus Van Es. “Dus dat de prijzen onder de drie ton blijven.’’ Hoewel de prijzen nog niet bekend zijn, schat hij wel in dat het gaat lukken. “Daarnaast geven we bij het toewijzen van de woningen graag voorrang aan de eigen bevolking. Laat daarom vooral uw gegevens achter via de formulieren hier achter in de zaal. Wij willen namelijk graag weten wat de lokale behoefte is. Vaak geldt het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En tussen de eerste aanmeldingen zitten veel mensen uit Melissant.’’

Ontsluiting

Het plan ligt tot en met 24 januari ter inzage. Alle belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. “Als alles vlot verloopt, kan de gemeenteraad in maart dit jaar het bestemmingsplan vaststellen. In augustus zou er dan gestart kunnen worden met het bouwrijp maken van de grond, bijvoorbeeld het aanleggen van riolering.’’ In september zouden de eerste huizen gebouwd kunnen gaan worden. Voor nu kunnen mensen in de zaal aan vier tafels hun vragen en opmerkingen kwijt. Er zijn diverse medewerkers van Estate Invest, en er is iemand van de gemeente. Soms worden er kritische noten gekraakt: onder andere over de hoeveelheid groen in het plan, in hoeverre er bouwoverlast zal zijn en of het wel goedkomt met de verkeersontsluiting. Maar de algemene tendens is dat mensen blij zijn dat er – waarschijnlijk – op korte termijn gebouwd gaat worden bij Melissant.

Plattegrond van het bouwproject (Beeld: Estate Invest)

Uit de krant