Marlies de Kraauw.
Marlies de Kraauw.

Marlies de Kraauw eerste programmamanager ‘Toekomstbestendig leven op G-O’

Algemeen 849 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee. Dat is de werktitel van het project waaraan meer dan 20 organisaties in de regio hun bijdrage leveren. Na ruim anderhalf jaar begeleiding van adviesbureau KPMG, start per 1 oktober Marlies de Kraauw als programmamanager. Ze legt haar functie als directeur van zeehondenopvang A Seal in Stellendam neer.

Ellen Hoogervorst is lid raad van bestuur van zorgorganisatie CuraMare én een van de betrokken stuurgroepleden: “We zijn blij dat we met Marlies een enthousiast persoon hebben gevonden, waarmee we verdere verbinding hopen te realiseren. De benoeming van Marlies past bij een volgende stap in de doorontwikkeling van de gemaakte plannen. Zo zijn er vijf werkgroepen actief met de thema’s bewustwording, coalitie wonen, zorg en welzijn, vroegsignalering, positieve gezondheid en het dorp van de toekomst. Met haar frisse blik op het welzijns-, woon- en zorglandschap weet ik zeker dat Marlies hier een mooie bijdrage aan zal gaan leveren.”

Die verfrissende blik komt onder andere voort uit de 20 jaar ervaring in de muziekindustrie. Daar had Marlies de Kraauw verschillende functies in artiestenmanagement, tour en festivalproductie en agentschap. In januari 2018 begon de in Hellevoetsluis geboren en getogen De Kraauw aan een tweede carrière: ze startte bij zeehondencrèche A Seal Stellendam, waar ze de laatste periode directeur was. “Nadat ik voor mijn werk in de muziek 12 jaar lang in Engeland heb gewoond, kwam ik in 2013 terecht in Stellendam. Daar woon ik nu nog steeds, samen mijn partner en zoontje. Ik hoop met mijn kennis en ervaring in andere sectoren een bijdrage te kunnen leveren aan het denken in inventieve mogelijkheden en oplossingen.”

Op welke manier werd je interesse gewekt voor de vacature van programmamanager?

“Vijf jaar heb ik met veel plezier in een recreatieve onderneming rondom dierenwelzijn gewerkt. In verschillende gesprekken heb ik laten weten mij maatschappelijk in te willen zetten voor mijn directe leefomgeving, waarin mensen centraal staan. Mijn netwerk wees mij op de functie en ik heb direct gereageerd.”

Wat heb jij zelf met het thema toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee?

“Het centraal stellen van gezondheid, zowel fysiek als mentaal, ook als je (nog) niet ziek bent, is een uitgangspunt waar ik me volledig in kan vinden. Dit geldt voor jong en oud. In ons gezin besteden wij dagelijks aandacht aan gezonde voeding, beweging, rust, luisteren naar je lichaam en op tijd naar de huisarts. Ik vind het erg mooi dat het zorgen voor elkaar diep in de cultuur van dit eiland is geworteld.”

Met een frisse blik heb je al wat kennis opgedaan over wat er speelt binnen het toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee. Wat is je daarin opgevallen?

“Het besef van verschillende partijen dat het onderwerp ‘toekomstbestendig leven’ branche overstijgend is en de bereidheid tot het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak. Er zijn al mooie stappen gezet, een convenant is getekend en de partijen hebben hierin elkaar gevonden. Het is een heel mooi moment om hierbij betrokken te worden.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen om op te pakken? Welke mogelijkheden zie je?

“Om een situatie te verkrijgen waar mensen langer en gezonder thuis kunnen blijven wonen, kunnen er mooie praktische ideeën en initiatieven bedacht en uitgewerkt worden. Ik heb al kennis genomen van mooie ideeën en draag graag mijn steentje bij om deze tot uitvoering te brengen. Minstens zo belangrijk is het bieden van de juiste ondersteuning en delen van kennis, zodat bewoners zelf aan de slag gaan met gezond ouder worden en hoe zij de mensen om hen heen hierin kunnen ondersteunen. Communicatie over eigen verantwoording en het belang van burgerbetrokkenheid en inzet zal een belangrijke pijler worden.”

Hoe gaan jou eerste maanden als programmamanager er uit zien?

“Ik ga zo snel mogelijk alle betrokkenen leren kennen en mij bekend maken met alle thema’s rondom ouderzorg. Ik loop graag een dagje mee bij de verschillende domeinen: welzijn, wonen en zorg. Ik zal de eerste maanden goed luisteren en mij richten op het sturen van het proces en hopelijk een versnelling van het project teweeg brengen.”

Voor vragen over alles wat met toekomstbestendig leven over ouderen te maken heeft, kan er een mail worden gestuurd naar commnicatie@paulina.nu.

Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee

Vorig jaar presteerden de betrokken bestuurders van CuraMare, gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen, Stichting ZIJN en Zorggroep Haringvliet een gezamenlijke visie, doelstellingen en concreet actieplan. Enkele maanden geleden werd tijdens een conferentie het belang van samenwerking onderkend en presenteerden vijf werkgroepen de plannen die zij hopen te realiseren. Paulina.nu is vanaf het begin van dit project ondersteunend op het vlak van projectorganisatie en communicatie.

Uit de krant