Links het aangepaste achterschip van de boomkorkotter TX-43 en rechts de OD-3 met de reeds geplaatste nettenrol. (Foto: W.M. den Heijer)
Links het aangepaste achterschip van de boomkorkotter TX-43 en rechts de OD-3 met de reeds geplaatste nettenrol. (Foto: W.M. den Heijer)

Verbreding verdienmodel binnen visserijsector in volle gang

Agrarisch & Visserij

STELLENDAM - De verbreding van het verdienmodel van de kottervloot is sinds eind vorig jaar goed op dreef gekomen en piekte in het eerste kwartaal. Niet de door het ministerie van LNV gewenste verbreding van het verdienmodel, maar de flexibiliteit in het overschakelen naar andere vangstmethoden heeft de voorkeur bij veel vissers.

Door Willem M. den Heijer